Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

45_požar kuće_Bedenec

Dana 20.08.2019. godine u 08:50 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru u/na kući na adresi Bedenec 197. U 08:53 sati na intervenciju je upućeno navalno vozilo s ukupno 4 vatrogasca i autocisterna s 3 vatrogasca. Nekoliko minuta kasnije na intervenciju je upućeno zapovjedno vozilo i kombi vozilo s ukupno 6 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo pripadnike DVD-a Bedenec koji su pomoću aparata za početno gašenje požara gasili električne instalacije u sanitarnom čvoru obiteljske kuće. S naše strane izvršen je izvid cijelog objekta i tavanskih prostorija te je uklonjen glavni osigurač - pancer i time prekinut dovod električne struje.  Radi pregleda električnih instalacija pozvana je Elektra Varaždin. Na intervenciji su bili prisutni i djelatnici PP Ivanec. Intervencija je završila u 09:40 sati.

Kategorija intervencije: