Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 134 godine

Intervencije u 2022.-oj godini

Tehnička intervencija: 1
Požar: 1

01_izvlačenje tijela utopljenika_Ivanec

Dana, 06.01.2022. u 14:36 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji vađenja utopljenika iz jezera Jarki u Ivancu. Na intervenciju je upućeno zapovjedno i šumsko vozilo sa 8 vatrogasaca. Još tri vatrogasca ostala su u pripravnosti u DVD-u. Na mjestu intervencije od djelatnika PP Ivanec zaprimljena je informacija o lokaciji utopljenika, te da je tijelo potrebno izvući na obalu. Nakon izvršenog očevida, tijelo utopljenika izvučeno je na obalu gdje su ga preuzeli djelatnici PP Ivanec i PU Varaždin. Intervencija je završila u 15:27 sati.

57_Požar dimnjaka_Rajterova

Dana, 31.12.2021. u 10:18 sati iz VOC-a JVP varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Ulici R. Rajtera u Ivancu. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo sa 4 vatrogasca, dok je u DVDu u pripravnosti ostalo  još osam vatrogasaca. Na mjestu intervencije ustanovljeno je da je došlo do požara dimnjaka, a ugašen je sa aparatom za početno gašenje požara. Vlasniku je zabranjeno loženje do dolaska dimnjačara. Intervencija je završila u 11:06 sati.