Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 129 godina

Intervencije

123_Požar gospodarskog objekta

Dana 11. 11.2017. u 20:29 sati zaprimljena je dojava o požaru kuće u Osečkoj 2. Na intervenciju je upućeno NV i AC sa 7 vatrogasaca. Još 3 vatrogasca ostaju u pripravnosti u DVDu. Tijekom vožnje prema mjestu intervencije, s mjesta intervencije javljaju da je požar lokaliziran.  Kako smo već bili blizu, produžili smo do mjesta intervencije gdje smo zatekli tri DVD-a i 25 vatrogasca. Gorjela je gospodarska zgrada ali je požar uhvaćen u početnoj fazi te je brzo lokaliziran. Vozila i vatrogasci iz DVD-a Ivanec vraćeni su u DVD, dok su na mjestu intervencije  ostali članovi iz DVD-a Radovan, Margečan i Gačice. Intervencija DD-a Ivanec završila je u 21:10 sati.

122_Prometna nezgoda _Kukuljevićeva Ivanec

Dana 22. 10.2017. u 21:52 nakon dojave iz VOC-a JVP varaždin o tehničkoj intervenciji prevrtanja vozila, na intervenciju je upućeno TV sa tri vatrogasca. Do prevrtanja vozila sdošlo je u  Kukuljevićevoj ulici u Ivancu. Na mjestu intervencije zatečeno je lako teretno vozilo prevrnuto na bok i još jedno oštećeno osobno vozilo uz prometnicu. U vozilim nije bilo putnika. Sa teretnog  vozila pala je metalna bačva iz koje je istjecalo diesel gorivo. Istjecanje goriva je odmah spriječeno uspravljanjem bačve, a prometnica je posuta sa apsorbensom. . Na intervenciju stiže NV sa još 4 vatrogasca. Na vozilima su otpojeni akumulatori. Nakon što su...

121_Uklanjanje stabla s prometnice

Dana, 05.10.2017. u 18:20 sati iz VOC-a JVP varaždin zaprimljena je dojava o srušenom stablu na prometnicu u Ivanečkom naselju. Na intervenciju je kroz par minuta izašlo navalno vozilo sa 5 vatrogasaca.  Dva stabla koja su uslijed olujnog vjetra pala na prometnicu su uz pomoć motornih pila izrezana na manje komade i uklonjena. Intervencja je završila u 18:55 sati. 

120_Potraga za nestalom osobom

Dana 26.09.2017. u 18:26 godine na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju, potraga za nestalom osobom na području Salinovca predio Šatornjak. Na DVD-u se okupilo 12 vatrogasaca i taman kad smo krenuli prema Salinovcu javljeno je da je osoba pronađena. U stvari vratila se iz berbe vrganja. ;)

119_Ispumpavanje vode I.G.Kovačića

Dana, 19.09. 2017. u 17:27 sati odrađena je intervencija ispumpavanja vode u Ivancu u Ulici I. G. Kovačića 45. Zbog velikog broja intervencija istog dana naknadno ju upisujemo.  Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca sa jednim vozilom. Ispumpano je oko 1m3 vode. 

118_Ispumpavanje vode Lančić

Dana, 19. 09. 2017. u 10:10 sati odrađena je intervencija ispumpavanja vode u lančiću. Jedno voziloi dva vatrogasca. Intervencija je naknadno upisana. Završila je u 11:15 sati, a ispumpano je cca 4m3 vode.

117_Ispumpavanje vode _Rajterova

Dana, 23.09.2017. u 12:26 sati zaprimljena je dojava o vodi u podrumu obiteljske kuće. Na intervenciju je izašlo osam vatrogasaca sa 2 vozila. Ispumpano je cca 1m3 vode. Intervencija je završila u 13:00 sati.

116_Ispumpavanje vode _Prigorec

Dana, 22.09. 2017 u 11:28 sati nakon dojave iz VOC-a na ispumpavanje vode u Prigorec izlazi ZV sa 4 vatrogasca. Na mjestu intervencije iz obiteljske kuće je uz pomoć el. potopne pumpe ispumpano 15 m3 vode.  Intervencija je završila u 12:30 sati.

115_Ispumpavanje vode iz podruma_Ivanec

Dana, 22.09. 2017. u jutarnjim satima zaprimljena je dojava o potrebi za ispumpavanjem vode iz podruma u Nazorovoj ulici u Ivancu. Na intervenciju izlazi Zv sa dva vatrogasca. Na mjestu intervencije nije zatečen vlasnik te je kontaktirano operativno dežurstvo u Varaždinu. Povratna informacija je bila da je vlasnik na putu prema kući. Ispumpavanje nije izvršeno. 

114_ispumpavanje vode V. Nazora

21.09.2017.  u 12:15 sati,još jedna intervencija ispumpavanja vode na koju su sa jednim vozilom izašla tri vatrogasca. Uz pomoć el.potopne pumpe iz objekta je ispumpano cca 4 m3 vode. Intervencija je završila u 13:00 sati.

Stranice