Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 129 godina

Najnoviji sadržaj

Dana 14.01.2017. u 08:26 sati na dojjavu iz VOC JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju uklanjanja stabla s ceste u Rajterovu ulicu iznad pilane. Na intervenciju je izašlo zapovjedno vozilo sa 4 vatrogasca. Krošnje drveća koje je palo na cestu  su uz pomoć motornih pila izrezane i uklonjene s prometnice prema Prigorcu. Završetak intervencije 08:50 sati.  
Dana 14.01.2017. u 07:55 sati na dojavu iz VOC JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju uklanjanja stabla koje je uslijed težine snjega palo na elektične vodove u Rajterovoj ulici  u Ivancu. Na intervenciju je izašlo ZV, AIL sa 6 vatrogasca. Uz pomoć AIL iz košare je odrezan gornji dio krošnje stabla te su el. vodovi oslobođeni. Završetak intervencije u 08:25 sati. Na mjestu intervencije bili su nazočni djelatnici HEP-a i PP Ivanec.
Dana 13. 01.2017. u 14:05 nakon ponovne dojave iz VOC-a JVP Varaždin o promrzloj čaplji u potoku Ivanuševcu, izašli smo na intervenciju. Na intervenciju smo izašli sa zapovjednim vozilom i dva vatrogasca. Prva dojava od građana je bila netočna pa iz tog razloga čaplja nije mogla biti spašena. Čaplja je brzo pronađena i predana u veterinarsku ambulantu PervanaVet u Punikvama, gdje je pregledana i zbrinuta. Povratak u DVD 14:35 sati.
Nakon osobne dojave od strane mještana izašli smo na tehničku intervenciju spašavanja čaplje iz potoka u Lančiću. Izašli smo sa ZV i dva vatrogasca. Na mjestu intervencije nije zatečena predmetna ptica, te smo se vratili u DVD.
Prema dojavi iz komunalne tvrtke Ivkom d.d. Ivanec, u gradskom parku je na starom stablu kestena pukla grana te se nagnula na drvo do njega. Obzirom da je postojala opasnost da  se grana pomakne i padne na prolaznike ili vozila, uz pomoć AIL(automobilske izvlačne ljestve) smo je iz košare izrezali na manje komade i spustili na tlo.  Na intervenciji su učestvovala 3 vatrogasca. Nazočni su bilii  djelatnici PP Ivanec i komunalnog poduzeća Ivkom d.d.
Dana 28.12.2016. u 19:28 sati na dojavu građana, izašli smo na intervenciju požar dimnjaka u Ulicu žrtava hrv. domovinskih ratova  u Ivancu. Dimnjak je ugašen uz pomoć S aparata za početno gašenje požara. Vlasniku je naloženo da prekine loženje do dolaska dimnjačara. Završetak intervencije u 19:50 sati.
 Dana, 23.12.2016. u 05:38 sati na dojavu iz VOC-a JVP Grada Varaždina izašli smo na intervenciju nakon uključene vatrodojave u poslovnici Zagrebačke banke u Ivancu na adresi.M. Maleza 1. Na intervenciju je izašlo ZV, NV i 7 vatrogasaca. U poslovnici banke bila je uključena vatrodojava, a obzirom da izvana nisu bili vidljivi znakovi požara čekali smo djelatnika zaštitarske tvrtke Sokol Marić. Dolaskom zaštitara, provjerene su prostorije banke te je ustanovljno da nema potrebe za našom intervencijom. Nazočni djelatnici PP Ivanec.
Dana 15.12.2016. u 16:40 sati na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin upućeni smo na požar otvorenog prostora u Vuglovec 70. Na intervenciju je izašlo NV, šumsko vozilo i 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečen je požar otpada na divljem odlagalištu koji je ugašen uz pomoć 2m3 vode. Nakon sanacije požarišta, povratak u DVD bio je u 17:15 sati
Dana 14.11.2016. u 01:27 sati, na dojavu iz VOC JVP Grada Varaždina izašli smo na prometnu nezgodu sa prikliještenom osobom u Završje Podbelsko 125. Na intervenciju je izašlo tehničko vozilo sa 4 vatrogasca. Na mjestu intervencije zatekli smo osobno vozilo u jarku pokraj kuće u kojem je bio priklješten suvozač. Uz pomoć hidrauličkog alata započeli smo sa spašavanjem unesrećene osobe. Kroz nekoliko minuta stigli su djelatnici iz JVP Varaždin te je spašavanje  obzirom na vrlo kompleksnu situaciju odrađeno uz pomoć dva hidraulička alata, a priklještena osoba sa manjim ozljedama predana djelatnicima ZHM Varaždinske županije. Intervencija je završila u 03:10...
Dana 12.11.2016. u 09:18 sati nakon dojave iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz podruma u Ivanečku Željeznicu 19. Na intervenciju je izašlo NV sa 6 vatrogasaca. Uz pomoć pumpi je ispumpano cca 10m3 vode iz podruma. Intervencija je završena u 11:00 sati.