Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 129 godina

Najnoviji sadržaj

21.09.2017.  u 12:15 sati,još jedna intervencija ispumpavanja vode na koju su sa jednim vozilom izašla tri vatrogasca. Uz pomoć el.potopne pumpe iz objekta je ispumpano cca 4 m3 vode. Intervencija je završila u 13:00 sati.
Tijekom intervencije u Nazorovoj zaprimljena je još jedna dojava o potrebi ispumpavanja vode iz podruma u Malezovoj ulici u Ivancu. Po završetku prethodne vatrogasci se premještaju na drugu lokaciju. U Malezovoj ulici zatečane je več količina vode u podrumskim prostorijama obiteljske kuće te je ispumpavanje započeto sa tri potopne pumpe, a naknadno je stiglo i navalno vozilo, te je voda dodatno ispumpavana i sa turbinskom pumpom. Iz podruma je ispumpano 80m3 vode. Intervencija je završila u 10:50 sati.
Dana, 21.09.2017. u 08:11 sati zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode iz podruma u obiteljskoj kući u Nazorovoj ulici u Ivancu. Na intervenciju je izašlo ZV i Kv sa 4 vatrogasca. Uz pomoć dvije el. potopne pumpe iz podruma je ispumpano oko 5m3 vode. Intervencija je završila u 09:00 sati