Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 130 godina

Najnoviji sadržaj

Dana, 12.03.2018. godine  u 15:50 sati, iz VOC Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za ispumpavanjem vode iz poplavljenog podruma u Ulici R. Rajtera u Ivancu. Na intervenciju je izašlo ZV sa tri vatrogasca. Pomoću električne potopne pumpe ispumpano je cca 3 m3 vode. 
Dana 11.03.2018. godine u 14:59 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za ispumpavanjem vode iz poplavljenog podruma na adresi Rudolfa Rajtera 112. Pomoću električne potopne pumpe, iz podruma obiteljske kuće ispumpano je cca 7m3 vode. Na intervenciji je sudjelovalo navalno vozilo s 5 vatrogasaca. Intervencija je završila u 15:35 sati.
Dana, 09.03.2018. u 18:30 sati iz VOC Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi dopreme vreća s pjeskom i izrade zečjih nasipa na potoku Šikad kod pružnog prijelaza u Ivanečkom Naselju. Dopremljeno je 60tak vreća i izrađeno oko 30-metara zečjeg nasipa uz potok.  Intervencija je završena oko 20:15, nakon čega su vatrogasci upućeni natrag do firme WE-KR. Povratak u DVD je bio u 20:49.    
Dana, 09.03.2018. u 18:30 sati iz VOC Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode s dvorišta poduzeća WE-KR. Na intervenciju je upućeno KV, ZV sa 13 vatrogasaca. Voda se s obližnjih polja sljevala na dvorište firme. Uz pomoć dvije motorne pumpe voda je ispumpana s dvorišta i za svaki slučaj je ostavljeno desetak vreća za zatvaranje odvodnih kanala. Dva vatrogasca su ostavljena da rade s pumpama, a ostalih 11 je upućeno dop Ivanečkog Naselja na izradu nasipa uz potok Šikad. Intervencija je završila u 20:49 sati. 
Dana, 09.03.2018. u 18:10 sati iz VOC Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi izrade zečjih nasipa na dvorištu obiteljske kuće u Ivanečkom Naselju u Ivancu. Obzirom da nije bilo potrebe za izradom zečjih nasipa vlasniku je za svaki slučaj u dogovoru sa djelatnicima hrvatskih voda ostavljeno 60tak vreća s pjeskom i kontakt vatrogasaca. Intervencija je završena u  18:30 sati.
Dana, 09.03.2018. u 15;48 sati iz VOC Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi izrade zečjih nasipa na dvorištu obiteljske kuće u Ulici hrvatskih domovinskih ratova 15 u Ivancu. Na intervenciju je upućeno ZV, KV i 10 vatrogasaca. Izrađeno je cca 30tak m nasipa te je spriječeno širenje vode prema objektu. Intervencija je završila u 17:50 sati.
Dana, 06.03.2018. u 10:02 sati iz VOC Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za skidanjem leda sa zgrade centra za socijalnu skrb u Ivancu, koji prijeti korisnicima ustanove. Na intervenciju je izašlo ZV i AIL s 8 vatrogasaca. Uz pomoć AIL led je uklonjen s krova. Intervencija je završila u 11:35 sati.
Dana, 05.03.2018. u 16:05 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za skidanjem snijega s krova na adresi Vladimira Nazora 47. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je snijeg s krova nakrivio plinski dimnjak. Snijeg koji je prijetio dimnjaku od potpunog urušavanja je uklonjen. Vlasnik je upozoren da do dolaska majstora ne smije koristit oštećeni dimnjak. Na intervenciji je sudjelovala AIL i NV. Intervencija je završila u 17:15 sati.
Dana, 05.03.2018. U 09:37 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja ledenih  s krova gradske vijećnice. Na intervenciju je upućena autoljestva i zapovjedno vozilo s 5 vatrogasaca. Uz pomoć autoljestve iz košare su uklonjene velike ledene sige koje su visjele iznad prolaza korisnika vijećnice. Intervencija je završila u 10:03 sati.
Dana 05.03.2018. godine u 07:37 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimili smo dojavu o propuštanju krova  na ulazu u dvora Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu.   Na intervenciju je upućeno navalno vozilo i zapovjedno vozilo s  5 vatrogasca. S krova je uklonjen snijeg te je odleđen odvodni oluk. Intervencija je završila u  08:50 sati.