Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

Najnoviji sadržaj

Dana, 10.01.2021. iz VOC-a  JVP Varaždin zaprimljena je dojava o vozilima koja su zapela na zaleđenoj cesti od Žganog Vina prema vrhu Ivanščice. Na intervenciju je upućeno zapovjedno vozilo sa 5 vatrogasaca, dok su još tri vatrogasca ostala u DVD-u u pripravnosti. Dolaskom na mjeso intervencije ustanovljeno je da se ne radi o jednom vozilu, već o desetak vozila koja su jedno iza drugog ostala na zaleđenoj cesti po kojoj se nije bilo sigurno voziti, obzirom da je prilikom pokušaja kretanja prema dolje dolazilo do okretanja vozila. Vatrogasci su privremeno zaustavili kretanje vozilima prema Žganom Vinu dok se ne stvore sigurni uvijeti na prometnici. Kontaktiran je PZC (nadležni za...
Dana, 10.01.2021. u 08:11 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru kuće u Ulici S. Vukovića u Ivancu. Na intervenciju je izašlo navalno vozilo sa 5 vatrogasaca. Obzirom da po dojavi nije dobivena točna adresa, već je dojavitelj prijavio da vidi plamen i gusti dim u gornjem dijelu Vukovićeve ulice, te da mu se čini da plamen izlazi iz krova kuće ili gospodarskog objekta, vatrogasci su sa navalnim vozilom krenuli "tražiti požar". Ubrzo je primjećen stup dima, a naknadno je utvrđeno da se radi o spaljivanju otpada od drvenih dasaka i granja od strane vlasnika. O svemu je obaviještena policija čiji djelatnici su došli na mjesto intervencije. Obzirom da nije bilo...
Dana 08.01.2021. godine u 11.59 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji na objektu u Ulici Vladimira Nazora u Ivancu.  Iz VOC-a je dobivena informacija da se radi o pomaknutim crjepovima na obiteljskoj kući koji mogu pasti na prolaznike. Na intervenciju je upućeno NV s 5 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije od vlasnika dobivamo informaciju da se crijep vjerojatno pomaknuo za vrijeme potresa. Nakon što je crijep vraćen na mjesto vlasnicima je preporučeno da svejedno angažiraju krovopokrivačku firmu koja će dodatno pregledati krovište i namjestiti ih na svoje mjesto. Od vlasnika smo saznali da oni već nekoliko dana znaju da je crijep pomaknut,...
Dana, 04.01.2021. nakon dojave iz VOC-a JVP Varaždin vatrogasci DVD-a Ivanec upućeni su na tehničku intervenciju transporta  osobe u Ivanečkoj Žaljeznici 65m. Na intervenciju je upućeno 6 vatrogasaca sa tehničkim vozilom. Osoba je uz pomoć koritastih nosila transportirana od kuće do vozila HMP. Intervencija je završila u 15:03 sati.
Dana 30.12.2020. zaprimljena je dojava o potrebi za ispumpavanjem vode u mjestu Kaniža 1. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 7 vatrogasaca. Uz pomoć jedne motorne i jedne el. potopne pumpe ispumpano je cca 10m3 vode. Površina podrumskih prostroija je bila 20m2. Intervencija je završila u 15:08 sati.