Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

61_Požar uzgradi_Ivanec

Dana 20.12.2022. godine u 09:31 sati iz VOC JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o požaru zgrade u Ivancu. Tijekom uzbunjivanja zaprimljena je informacija da se radi o mogućoj eksploziji u zgradi Centra za socijalnu skrb u Ivancu koja je od DVD-a udaljena stotinjak metara. Na intervenciju su upućena dva vozila sa ukupno 8 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečeni su evakuirani zaposlenici ustanove i policijski službenici. Od djelatnika policije dobivena je informacija da je na prvom katu zgrade bačena improvizirana eksplozivna naprava te da su radnici uz pomoć protupožarnih aparata  požar ugasili. Kompletni prostor i sve prostorije Centra u kojima su se eventualno još mogli nalaziti djelatnici ili korisnici ustanove su pregledani. Nakon što je ustanovljeno da je objekat prazan, pomoću nadtlačnog ventilatora izvršeno je odimljavanje i ventilacija prostora. Prostorije su nakon odimljavanja još jednom pregledane nakon čega je ustanovljeno da  opasnosti za obnavljanje požara nema. Uslijedio je povratak u DVD. Intervencija je završila u 10:11 sati. 

Kategorija intervencije: