Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 134 godine

52_Uklanjanje stabla_Žgano Vino

Dana, 21.10.2020. 12:47 sati zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla koje je palo na prometnicu kod Žganog Vina na Ivanščici. Na intervenciju je izašlo tehničko i zapovjedno vozilo sa 7 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečena su tri stabla koja su pala preko prometnice u blizini Žganog Vina. Uz pomoć motornih pila stabla su razrezana i uklonjena tako da je promet bio privremeno omogućen. KOntaktirano je PZC da već komade stabala ukloni s ruba ceste. Intervencija je završila u 13:29 sati.

Kategorija intervencije: