Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

51_Izvid

Dana, 31.08.2022. u 00:57 sati iz VOCa JVP Grada Varaždina zaprimljen je poziv da se možda vidi neki dim oko tvornice za preradu drveta Drvodjelac u Ivancu. Dojavitelj je navodno primjetio neki dim i svjetla u blizini tvornice. Nakon žurnog izvida, provjere i razgovora sa portirom, ustanovljeno je da se ne radi o dimu već o vodenoj pari koja je prilikom postupka parenja drveta izlazila iz komora za parenje. U 01:30 vatrogasci su bili ponovo u krevetima. :)

Kategorija intervencije: