Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 134 godine

51_Ispumpavanje vode_Lančić

Dana 06.12.2021. godine u 08:32 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, ispumpavanju vode na otvorenom prostoru u Lančiću. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo s 5 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije od vlasnika je zaprimljena informacija da je vodomjerno okno na dvorištu puno vode te da mu djelatnici Ivkom voda ne mogu očitati brojilo. Vlasnika je upoznat sa činjenicom da nisu ugroženi ljudski životi i/ili imovina i da ispumpavanje vodomjernog okna nije posao vatrogasaca, no s obzirom da je pet vatrogasaca sa vozilom već došlo na lokaciju, a vlasnik je bio starije životne dobi iz okna je ispumpano cca 2m3 vode. Za ispumpavanje vode korištena je električna uranjajuća pumpa.  Intervencija je završila u 09:00 sati.

Kategorija intervencije: