Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

39_Tehnička _uklanjanje stabla s dalekovoda_Lepoglava

Dana 16.06.2022. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla sa elektroenergetskog voda u Lepoglavi.  Na intervenciju je upućena AIL s 3 vatrogasca i zapovjedno vozilo s još 3 vatrogasca. Na mjestu intervencije čekali su članovi DVD-a Lepoglava, policija i HEP.  U suradnji s članovima DVD-a Lepoglava stablo je uklonjeno s žica i osiguran je drveni stup koji se slomio prilikom pada stabla. Intervencija je završila u 13:55 sati

Kategorija intervencije: