Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

36_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana,08.05.2022. putem sirene iz VOCa zaprimljena je dojava o potrebi za sanacijom prometnice nakon prometne nezgode. Na intervenciju je upućeno navalno i šumsko vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije izvršena je stabilizacija vozila, odvajanje akumulatora, sanacija i pranje prometnice i u suradnji sa djelatnicim policije djelomično propuštanje prometa. Osoba koja je upravljala vozilom zbrinuta je od strane djelatnika Zavoda za hitnu medicinu. Zbog istjecanja ulja i goriva iz vozila, prometnica je posipana sa apsorbensom. Intervencija je završila u 18:49 sati.
 

Kategorija intervencije: