Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

23_tehnička intervencija _Jerovec

Dana,02.04.2021. zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji u Jerovcu. Dolaskom na mjesto intervencije u dogovoru sa dojaviteljem i vlasnikom dogovoreno je da nema potrebe za interveniranjem, te je uslijedio povratak u DVD.

Intervencija je završila u 18:00 sati. 

Kategorija intervencije: