Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

16_Požar otvorenog prostora_Škriljevec

Dana, 10.03.2021. iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Škriljevcu. Na intervenciju je upućeno šumsko i zapovjedno vozilo sa 5 vatrogasaca. Dolaskom u Škriljevec na mjestu intervencije su već bili članovi DVD-a Radovan koji su započeli sa gašenjem. Oko 1hA opožarene površine suhe trave i niskog raslinja ugašen je uz pomoć naprtnjača. Uslijedila je sanacija rubnih dijelova požara, a intervencija je završila u 15: 20 sati.  Za gašenje je od strane DVD-a Ivanec utrošeno cca 100 l vode.

Kategorija intervencije: