Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

15. Požar osobnog automobila

Dana, 19.04.2015. godine u 15:30 sati, na dojavu iz VOC JVP Varaždin izašli smo na požar osobnog automobila na adresi Novaki 43. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da je automobil ugašen od strane pripadnika DVD-a Maruševec.Provjerom je ustanovljeno da je plin zatvoren i da nema opasnosti za ponavljanje požara kao ni potrebe za našim interveniranjem. Na intervenciji je sudjelovalo  5 vatrogasaca i navalno vozilo.

Kategorija intervencije: