Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

12_Uklanjanje grane nakon olujnog vjetra_Pahinsko

Dana 23.02.2021. godine u 07:58 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, uklanjanje odlomljene grane uz prometnicu Odgojnog doma Ivanec, ulica Pahinsko. Na intervenciju je upućena auto ljestva i tehničko vozilo s ukupno 6 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije od djelatnika ustanove dobivamo informaciju da je prilikom jučerašnjeg dana koji je bio izrazito vjetrovit došlo do pucanja grana koje su se zaglavile na samom stablu te je postojala mogućnost da nekontrolirano padnu na na korisnike ustanov ili vozila.  Grane su  zapele na visini  od 15 metara, a  uklonjene su uz pomoć auto ljestve.  Na intervenciji su bili prisutni djelatnici PP Ivanec. Intervencija je završila u 08:48 sati.

Kategorija intervencije: