Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

10_Ispumpavanje vode_Jerovec

Dana, 11.02.2021. u 16:51 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za ispumpavanje m vode iz podruma obiteljske kuće u Jerovcu . Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije ustanovljeno je da u podrumskim prostorijama dimenzija 10x10 metara ima cca 0,5 metara vode. Voda je iz podruma ispumpana uz pomoć električne uranjajuće i motorne pumpe. Intervencija je završila u 17:12 sati.

Kategorija intervencije: