Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

08 Požar otvorenog prostora

Dana 20.03.2016. u 11:29 sati, prema dojavi iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na požar otvorenog prostora u Ivancu, iza Drvodjelca (predio Vidernjak).  Dolaskom na mjesto intervencije ustanovili smo da gori suha trava na površini od 0,25 ha.  Požar smo pogasili uz pomoć  nekoliko naprtnjača za što je utrošeno oko 100 litara vode. Na intervenciji je sudjelovalo 8 vatrogasaca s navalnim vozilom i autocisternom.

Kategorija intervencije: