Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

06_Požar dimnjaka Ivanečka Željeznica

Dana 19.01.2021. godine u 20:53 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Ivanečkoj Željeznici. Na intervenciju je upućeno NV s 4 vatrogasca. Istovremeno na intervenciju su pristigli i članovi DVD-a Salinovec. Pregledom je ustanovljeno da iz dimovodnog kanala izlaze iskre, te da se radi o požaru dinjaka . Zbog jakog vjetra pristupilo se gašenju dimnjaka sa ručnim aparatom, za što je utrošeno cca 6 kg praha. Pomoću termovizijske kamere pregledana je međustropna konstrukcija na stambenom objektu. Vlasnik je upozoren da ne  loži u peći do dolaska dimnjačarske službe. Intervencija je završila u 21:39 sati.

Kategorija intervencije: