Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

03_Ispumpavanje vode iz poslovnog objekta_Jerovec

Dana 12.01.2018. u 11:39 sati zaprimljena je dojava o potrebi za tehničkom intervencijom ispumpavanja vode iz poslovnog objekta u Jerovcu. Na intervenciju izlazi NV sa 4 vatrogasca. Iz podruma je uz pomoć dvije potopne muljne i jedne turbinske pumpe ispumpano cca 40m3 vode. Intervencija je završila u 13:25 sati.

Kategorija intervencije: