Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

02_Uklanjanje crijepova s krova_Ivanec

Dana 08.01.2021. godine u 11.59 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji na objektu u Ulici Vladimira Nazora u Ivancu.  Iz VOC-a je dobivena informacija da se radi o pomaknutim crjepovima na obiteljskoj kući koji mogu pasti na prolaznike. Na intervenciju je upućeno NV s 5 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije od vlasnika dobivamo informaciju da se crijep vjerojatno pomaknuo za vrijeme potresa. Nakon što je crijep vraćen na mjesto vlasnicima je preporučeno da svejedno angažiraju krovopokrivačku firmu koja će dodatno pregledati krovište i namjestiti ih na svoje mjesto. Od vlasnika smo saznali da oni već nekoliko dana znaju da je crijep pomaknut, međutim nisu zvali krovopokrivače da saniraju krovište, već smatraju da je to posao vatrogasaca.  Vlasnicima je objašnjeno da vatrogasci interveniraju isključivo u situacijama kada postoji opasnost da crijepovi padom ugrožavaju njih ili prolaznike što ovdje nije bio slučaj. Intervencija je završila u 12:26 sati.

Kategorija intervencije: