Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

01_Transport osobe_Ivanečka Željeznica

Dana, 04.01.2021. nakon dojave iz VOC-a JVP Varaždin vatrogasci DVD-a Ivanec upućeni su na tehničku intervenciju transporta  osobe u Ivanečkoj Žaljeznici 65m. Na intervenciju je upućeno 6 vatrogasaca sa tehničkim vozilom. Osoba je uz pomoć koritastih nosila transportirana od kuće do vozila HMP. Intervencija je završila u 15:03 sati.

Kategorija intervencije: