Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 131 godinu

Tehnička intervencija

16_Obrana od poplave Ivanec

Dana, 09.03.2018. u 15;48 sati iz VOC Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi izrade zečjih nasipa na dvorištu obiteljske kuće u Ulici hrvatskih domovinskih ratova 15 u Ivancu. Na intervenciju je upućeno ZV, KV i 10 vatrogasaca. Izrađeno je cca 30tak m nasipa te je spriječeno širenje vode prema objektu. Intervencija je završila u 17:50 sati.

15_skidanje leda s krova

Dana, 06.03.2018. u 10:02 sati iz VOC Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za skidanjem leda sa zgrade centra za socijalnu skrb u Ivancu, koji prijeti korisnicima ustanove. Na intervenciju je izašlo ZV i AIL s 8 vatrogasaca. Uz pomoć AIL led je uklonjen s krova. Intervencija je završila u 11:35 sati.

14_Uklanjanje snijega - sanacija krova

Dana, 05.03.2018. u 16:05 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za skidanjem snijega s krova na adresi Vladimira Nazora 47. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je snijeg s krova nakrivio plinski dimnjak. Snijeg koji je prijetio dimnjaku od potpunog urušavanja je uklonjen. Vlasnik je upozoren da do dolaska majstora ne smije koristit oštećeni dimnjak. Na intervenciji je sudjelovala AIL i NV. Intervencija je završila u 17:15 sati.

13_Uklanjanje leda s krova

Dana, 05.03.2018. U 09:37 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja ledenih  s krova gradske vijećnice. Na intervenciju je upućena autoljestva i zapovjedno vozilo s 5 vatrogasaca. Uz pomoć autoljestve iz košare su uklonjene velike ledene sige koje su visjele iznad prolaza korisnika vijećnice. Intervencija je završila u 10:03 sati.

11_Uklanjanje snijega i leda s krova

Dana 04.03.2018. godine u 10:25 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimili smo dojavu o propuštanju krova na stambenoj zgradi P+1 na adresi Mirka Maleza 12. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo i 8 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da voda koja se slijeva s krova ulazi u stambeni objekt. Uz pomoć ljestve rastegače s krova je uklonjen dio snijega i leda, a odvodni oluk je otopljen da voda može otjecati s krova.

10_Uklanjanje snijega s krova_Ivanec

Krov na ugostiteljskom objektu Lipi u Ivancu nije mogao izdržati novu količinu snijega koja je pala ovu noć. Dodatno lagano zatopljenje  uzrokovalo je otapanje snijega i stvaranje leda u olucima uslijed čega je došlo do propuštanja vode u objekat, te je  u 09:13 sati zaprimljena je dojava iz VOC-a JVP Varaždin o potrebi za tehničkom intervencijom. Na intervenciju je upućeno Navalno vozilo i autoljestva sa 7 vatrogasaca. S krova je uklonjena velika količina snijega i vode koja se nakupila na krovu. Snijeg koji je bio iznimno vlažan i težak je  potpuno uklonjen s dijela krova.

09_Uklanjanje leda s krova zgrade _Ivanec

Dana, 01.03.2018. U 13:32 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja ledenih siga sa krova zgrade na Trgu hrvatskih Ivanovaca 3 u Ivancu. Na intervenciju je upućena Autoljestva i zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Uz pomoć autoljestve iz košare su uklonjene velike ledene sige koje su visjele točno iznad ulaza u poslovni prostor i prijetile prolaznicima. Intervencija je završila u 14:22 sati.

08_Uklanjanje leda s krova sportske dvorane_Ivanec

Velika količina snježnih oborina i niske temperature, ovih dana  uzrokovale su stvaranje leda i ledenih siga na krovovima objekata u Ivancu. Iz tog razloga je dana, 28.02.2018. u 17:10 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena dojava o velikim ledenim sigama koje vise sa krova sportske dvorane Srednje škole u Ivancu. Na intervenciju je upućena autoljestva i zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Iz košare autoljestve, uz pomoć čaklje, uklonjene su ledene sige na duljini 50tak metara krova.

07_Uklanjanje leda s krova_Ivanec

Dana, 28.02.2018. g. u 09:53 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o velikoj količini snijega i leda na krovu stambene zgrade  P+3 u Ulici R. Rajtera 2 u Ivancu. Zbog leda u olucima voda je ulazila u stan u potkrovlju. Na intervenciju su izašla tri vozila sa 10 vatrogasaca.  Uz pomoć autoljestve je uklonjena veće količina leda  i otopljen je dio vertikalnih oluka. Intervencija je završila u 11:4 0 sati.

Stranice

Pretplati se na RSS - Tehnička intervencija