Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 130 godina

Tehnička intervencija

10_Uklanjanje snijega s krova_Ivanec

Krov na ugostiteljskom objektu Lipi u Ivancu nije mogao izdržati novu količinu snijega koja je pala ovu noć. Dodatno lagano zatopljenje  uzrokovalo je otapanje snijega i stvaranje leda u olucima uslijed čega je došlo do propuštanja vode u objekat, te je  u 09:13 sati zaprimljena je dojava iz VOC-a JVP Varaždin o potrebi za tehničkom intervencijom. Na intervenciju je upućeno Navalno vozilo i autoljestva sa 7 vatrogasaca. S krova je uklonjena velika količina snijega i vode koja se nakupila na krovu. Snijeg koji je bio iznimno vlažan i težak je  potpuno uklonjen s dijela krova.

09_Uklanjanje leda s krova zgrade _Ivanec

Dana, 01.03.2018. U 13:32 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja ledenih siga sa krova zgrade na Trgu hrvatskih Ivanovaca 3 u Ivancu. Na intervenciju je upućena Autoljestva i zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Uz pomoć autoljestve iz košare su uklonjene velike ledene sige koje su visjele točno iznad ulaza u poslovni prostor i prijetile prolaznicima. Intervencija je završila u 14:22 sati.

08_Uklanjanje leda s krova sportske dvorane_Ivanec

Velika količina snježnih oborina i niske temperature, ovih dana  uzrokovale su stvaranje leda i ledenih siga na krovovima objekata u Ivancu. Iz tog razloga je dana, 28.02.2018. u 17:10 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena dojava o velikim ledenim sigama koje vise sa krova sportske dvorane Srednje škole u Ivancu. Na intervenciju je upućena autoljestva i zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Iz košare autoljestve, uz pomoć čaklje, uklonjene su ledene sige na duljini 50tak metara krova.

07_Uklanjanje leda s krova_Ivanec

Dana, 28.02.2018. g. u 09:53 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o velikoj količini snijega i leda na krovu stambene zgrade  P+3 u Ulici R. Rajtera 2 u Ivancu. Zbog leda u olucima voda je ulazila u stan u potkrovlju. Na intervenciju su izašla tri vozila sa 10 vatrogasaca.  Uz pomoć autoljestve je uklonjena veće količina leda  i otopljen je dio vertikalnih oluka. Intervencija je završila u 11:4 0 sati.

001_Uklanjanje dijela objekta_Prigorec

Dana 01.01.2018. u 11:15 sati, iz VOC-a JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o potrebi za sanacijom urušenog dijela vikendice u Prigorcu kod Sv. Duha. Na intervenciju je izašlo 9 vatrogasaca sa zapovjednim i tehničkim vozilom. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je uslijed olujnog vjetra raskriveno cca 40 m2 krovišta kao i dio potpornog zida koji se urušio na cestu.

129_Srušena pozornica uslijed nevremena_Ivanec

Dana, 31. 12. 2o17. u 21:29 iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za tehničkom intervencijom uslijed jakog vjetra koji je prevrnuo pozornicu na Trgu hrvatskih Ivanovaca. Na intervenciju je izašlo 8 vatrogasaca sa dva vozila. Pozornica je uslijed jakog vjetra odnešena nekoliko metara od podnica. Krov i konstrukcija pozornice je rastavljena i u suradnji sa djelatnicima iz Ivkoma d.d.  otpremljena u skadište. Prilikom prevrtanja konstrukcije krovišta, razbijen je jedan od prozora na objektu poslovnog centra koji je privremeno saniran sa najlonom.

122_Prometna nezgoda _Kukuljevićeva Ivanec

Dana 22. 10.2017. u 21:52 nakon dojave iz VOC-a JVP varaždin o tehničkoj intervenciji prevrtanja vozila, na intervenciju je upućeno TV sa tri vatrogasca. Do prevrtanja vozila sdošlo je u  Kukuljevićevoj ulici u Ivancu. Na mjestu intervencije zatečeno je lako teretno vozilo prevrnuto na bok i još jedno oštećeno osobno vozilo uz prometnicu. U vozilim nije bilo putnika. Sa teretnog  vozila pala je metalna bačva iz koje je istjecalo diesel gorivo. Istjecanje goriva je odmah spriječeno uspravljanjem bačve, a prometnica je posuta sa apsorbensom. .

121_Uklanjanje stabla s prometnice

Dana, 05.10.2017. u 18:20 sati iz VOC-a JVP varaždin zaprimljena je dojava o srušenom stablu na prometnicu u Ivanečkom naselju. Na intervenciju je kroz par minuta izašlo navalno vozilo sa 5 vatrogasaca.  Dva stabla koja su uslijed olujnog vjetra pala na prometnicu su uz pomoć motornih pila izrezana na manje komade i uklonjena. Intervencja je završila u 18:55 sati. 

Stranice

Pretplati se na RSS - Tehnička intervencija