Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 131 godina

Požar

42. Požar šume Vranojelje

Dana, 16.11.2015. u 13:23 sati, nakon dojave iz VOC-a JVP Grada Varaždina izlazimo na šumski požar u Vranojelje, Veliki i Mali Strog, Potkova. Izašli smo sa šumskim i zapovjednim vozilom i 5 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije od ceste do mjesta požara razvučena je cijevna pruga u dužini od 350 metara uz pomoć koje smo gasili istočni dio požara. Dio ljudi raspoređen je da gasi zapadnu stranu požarišta uz pomoć naprtnjača.  Požar je uskoro lokaliziran. Na požarištu su bili pripadnici DVD-a Bednja, Cvetlin, Vrbno, Lepoglava, Kamenica i Jesenje.

41. Požar podruma

Dana, 15.11.2015. godine u 17:27 sati, na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na intervenciju požar podruma u ulicu S. Vukovića 69 u Ivancu. Na mjesto intervencije smo stigli unutar 5 minuta od dojave sa dva vozila (NV, AC) i 7 vatrogasaca. Požar je ugašen uz pomoć vitla za brzu navalu prilikom čega je utrošeno cca 500 l vode. u DVD smo se vratili u 18:00 sati.

 

36_Požar šupe u Gačicama

30.09.2015. u 11:07, na dojavu iz VOC-a Varaždin izlazimo na požar šupe u Gačice 95. Izašli smo sa NV i 6 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo DVD Gačice koji su požar već pogasili. Gorjela je slama pokraj staje koja je pogašena sa cca 100 l vode. Intervencija je završila u 11:50 sati.

26. Požar kuće Vukovoj

Dana, 14.06.2015. na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin izlazimo na ispomoć DVD-u Klenovnik prilikom požara kuće u Vukovoj 57. Izašli smo sa NV, AC i 9 vatrogasaca. Do našeg dolaska na mjesto intervencije DVD Klenovnik već je lokalizirao požar.  Naša intervencija sastojala se u dopunjavanju vodom NV DVD-a Klenovnik nakon čega smo se vratili u DVD.

 

25. Požar plinske instalacije i garaže

Nakon dojave o požaru plinske instalacije u ulici K. Tomislava 25a u 12:07 sati, na intervenciju izlazimo u 12:10 sati sa NV, AC i 8 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da se radi o požaru garaže uz obiteljsku kuću i zemnog plina koji je istjecao iz cijevi. Plin nismo bili u mogućnosti zatvoriti jer je prošpuštao na cijevi prije ventila.

17. Požar dimnjaka

Dana 29.04.2015. godine u 20:30 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimili smo dojavu o požaru dimnjaka, Punikve 39. Dolaskom na intervenciju ustanovljeno je da dimnjak   više ne gori. Užarena nakupina koja se nalazila na jednom dijelu dimnjaka je uklonjena, a za dodatnim interveniranjem nije bilo potrebe.

16. Požar krovišta Brodarevec

Dana, 22.04.2015. u 07,57 sati na dojavu iz VOC Varaždin izašli smo  na požar krovišta na objektu tvrtke "Terakota" u Brodarevec bb. Izašli smo sa NV, AC i 11 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije na požarištu već nalazimo DVD Maruševec, prikupljamo osnovne informacije i priključujemo se gašenju preko krova s vanjske strane. Radilo se o požaru koji se od metalnog dimnjaka peći za keramiku proširio preko izolacije po krovištu. Dio krova oko dimnjaka je raskriven, nagorjele grede maknute ili natopljene vodom, a izolacija od specijalne vune izvađena.

14. Požar dimnjaka

Na dojavu iz VOC JVP Varaždin izašli smo na požar dimnjaka u Jerovec 103. Na intervenciju smo izašli sa NV i 7 vatrogasaca. Dolaskom na intervenciju je provjerom  ustanovljeno da stjenke dimnjaka u prostorijama kroz koje prolazi nisu prevruće, te nije bilo posebne opasnosti. Pri vrhu dimnjaka se još nalazio neizgoreni komad čađe koja je gorjela.

13. Požar piljevine i granja

Dana 08.04.2015. godine u 17:50 sati, na dojavu iz VOC JVP Varaždin izašli smo na požar piljevine u Ivanečki Vrhovec 20. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da na dvorištu obiteljske kuće gori manja hrpa drvene piljevina i granja. Na intervenciji je sudjelovalo navalno vozilo i auto cisterna s ukupno 9 vatrogasaca. 

Stranice

Pretplati se na RSS - Požar