Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 129 godina

Najnoviji sadržaj

Dana, 25.06.2017. u 20:29 sati članovi DVD-a Ivanec izlaze na još jednu intervenciju koja je uslijedila nakon olujnog nevremena. Tri stabla srušen ana Horvatskom. Jedna breza na trafostanici i još dva stabla na el. vodovima. Uz pomoć autoljestve ispiljene su grane i stablo je uklonjeno. Na intervenciji su sudjelovala dva vozila sa 10 vatrogasaca. Završetak intervencije u 21:45.
Dana, 25.06.2017. u 21:10 sati zaprimljena je dojava o srušenom stablu u Vuglovcu prema Jelenicama. Stablo je uz pomoć motornih pila izrezano i uklonjeno s prometnice. Intervencija je završila u 20:24 sata.
Dana, 25.06.2017. u 19:46 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla sa električnih vodova koje se prevrnulo nakon olujnog nevremena u Prigorcu kod škole. Na intervenciju izlazi tehničko vozilo sa 5 vatrogasaca. Stablo je uklonjeno sa ceste, mjesto je osigurano do dolaska djelatnika HEP-a. Završetak int. u 20:00sati.
Dana,23.06.2017. u 9:57 sati  iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Vuglovcu kod kapelice. Na intervenciju je u 10:00 sati upućeno zapovjedno i šumsko vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečen je vlasnik koji je spaljivao travnjak i pokraj sebe imao kantu sa vodom. Provjereni su rubovi požara, te je uslijedio povratak u DVD. Intervencija je završila u 10:30 sati.
Dana, 21.06.2017. u 9:00 sati na dojavu iz VOC-a JVP Varaždinizlazimo na tehničku intervenciju prevrnuća vozila u Ivancu kod Chibe. Na intervenciju izlazi tehničko vozilo sa sa 6 vatrogasaca. Do našeg dolaska građani su već vozilo izvukli na prometnicu. Intervencija je završila u 09:10 sati.
Dana 13.06.2017. u 16:26 sati, iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na relaciji Koškovec - Druškovec. Na intervenciju je izašlo ZV i SVŠ sa 6 vatrogasaca. U ispomoć je pozvan DVD Salinovec s NV i 4 vatrogasca. Za gašenje opožarene površine dimenzija cca 200x100 m utrošeno je cca 500 l vode. Na lokaciji smo zatekli vlasnike parcele koji su istu i zapalili. Na intervenciji su bili i nazočni djelatnici PP Ivanec. Intervencija završila u DVD u 17:50 sati. 
Dana 15.05.2017. u 13:03 sati nakon dojave iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju ispumpavanje vode iz podruma na adresi Ivanečko Naselje 34. Na intervenciju je izašlo ZV s 4 vatrogasca. Budući da se radilo o većoj količini vode, pozvano je TV s 2 vatrogasca i potopnim pumpama. Uz pomoć pumpi je ispumpano cca 15 m3 vode iz podruma. Intervencija je završena u 14:40 sati. 
Dana, 14.05.2107. u 18:23 satiiz VOC-a JVP Varaždion zaprimljena je dojava o požaru krovišta na objektu OPG Kumrić-Breg u cerju Tužnom.U 18:25, na intervenciju izlazi NV, AC sa 7 vatrogasaca.  Dolaskom na mjesto intervencije zatečeni su članovi DVD-a Gačice koji su započeli sa gašenjem. Iz Vozil DVD Ivanec razvučena je tlačna pruga te je izvršena vanjska navala preko ljestve na krov objekta. Razmaknuti su crijepovi te je uz ukupni utrošak od cc 500 l vode spriječeno širenje požara na ostatak objekta. Izgorjelo je cca 15 m2 krovišta. Brzom intervencijom, koja je od dojave do lokalizacije požara trajala 30 tak minuta sprijećeno je širenje požara na ostataka objekta i...
Dana 24.04.2017. u 17:57 sati zaprimljena je dojava o požaru građevinsko-stambenog kontejnera u Pješčari Jerovec. Na intervenciju je izašlo NV sa 5 vatrogasaca, a kroz 2 minute i AC sa 3 vatrogasca. Na mjestu intervencije građevinski kontejner koji je služio kao skladište zatečen je u plamenu. Uz korištenje aparatza za zaštitu dišnih organa i vitlom za brzu navalu Izvršena je navala. Za gašenje požara utrošeno je 300 l vode. Na mjestu intervencije nazočni vatrogasci iz DVd-a Bedenec sa 2vozila i 7 vatrogasaca. U pripravnosti u DVD-u su ostala 2 člana. Intervencija je  završila u 18:55 sati. 
Dana 23.04.2017. u 00:23 sata iz JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Novakima. To je bila treća intervencija unutar 10 sati. Na intervenciju je izašlo 5 vatrogasaca sa dva vozila. Požar površine 500 tinjak m2 ugašen je sa 150 litara vode. Intervencija je uspješno završila u 01:15 sati.