Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 130 godina

Najnoviji sadržaj

Dana, 19. 09. 2017. u 10:10 sati odrađena je intervencija ispumpavanja vode u lančiću. Jedno voziloi dva vatrogasca. Intervencija je naknadno upisana. Završila je u 11:15 sati, a ispumpano je cca 4m3 vode.
Dana, 23.09.2017. u 12:26 sati zaprimljena je dojava o vodi u podrumu obiteljske kuće. Na intervenciju je izašlo osam vatrogasaca sa 2 vozila. Ispumpano je cca 1m3 vode. Intervencija je završila u 13:00 sati.
Dana, 22.09. 2017 u 11:28 sati nakon dojave iz VOC-a na ispumpavanje vode u Prigorec izlazi ZV sa 4 vatrogasca. Na mjestu intervencije iz obiteljske kuće je uz pomoć el. potopne pumpe ispumpano 15 m3 vode.  Intervencija je završila u 12:30 sati.
Dana, 22.09. 2017. u jutarnjim satima zaprimljena je dojava o potrebi za ispumpavanjem vode iz podruma u Nazorovoj ulici u Ivancu. Na intervenciju izlazi Zv sa dva vatrogasca. Na mjestu intervencije nije zatečen vlasnik te je kontaktirano operativno dežurstvo u Varaždinu. Povratna informacija je bila da je vlasnik na putu prema kući. Ispumpavanje nije izvršeno. 
21.09.2017.  u 12:15 sati,još jedna intervencija ispumpavanja vode na koju su sa jednim vozilom izašla tri vatrogasca. Uz pomoć el.potopne pumpe iz objekta je ispumpano cca 4 m3 vode. Intervencija je završila u 13:00 sati.
Tijekom intervencije u Nazorovoj zaprimljena je još jedna dojava o potrebi ispumpavanja vode iz podruma u Malezovoj ulici u Ivancu. Po završetku prethodne vatrogasci se premještaju na drugu lokaciju. U Malezovoj ulici zatečane je več količina vode u podrumskim prostorijama obiteljske kuće te je ispumpavanje započeto sa tri potopne pumpe, a naknadno je stiglo i navalno vozilo, te je voda dodatno ispumpavana i sa turbinskom pumpom. Iz podruma je ispumpano 80m3 vode. Intervencija je završila u 10:50 sati.
Dana, 21.09.2017. u 08:11 sati zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode iz podruma u obiteljskoj kući u Nazorovoj ulici u Ivancu. Na intervenciju je izašlo ZV i Kv sa 4 vatrogasca. Uz pomoć dvije el. potopne pumpe iz podruma je ispumpano oko 5m3 vode. Intervencija je završila u 09:00 sati