Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

Najnoviji sadržaj

Ispumpavanje podruma i obrana od poplava
Ispumpavanje vode
Obrana od poplava
Obrana od poplava
Ispumpavanje vode
Obrana od poplava
Obrana od poplava, ispumpavanje vode iz dvorišta i odvodnog šahta.
Ispumpavanje vode iz podruma
Dana, 15.05.2023. zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja vode u Ivanečkom Naselju u Ivancu. Na intervenciju je upućeno zapovjedno vozilo sa prikolicom i 4 vatrogasca. Na mjestu intervencije u podrumskim prostorima zatečena je veća količina vode koja je uz pomoć jedne uranjajuće i jedne motorne pumpe ispumpana. Iz podruma je spumpano  cca 3 m3 vode.