Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

Najnoviji sadržaj

Dana, 20.08.2020. u 07:21 sati u  dogovoru sa djelatnicima HZJZ odrađena je tehnička intervencija, podizanja djelatnika Zavoda prilikom unišavanja stršljana. Intervencija se odvijala na stambenoj zgradi P+3, a stšljani su se nalazili u fasadi  zgrade. Na intervenciji su sudjelovala 4 vatrogasca s autoljestvom.  Intervencija je završila u 08:24 sati.  
Dana, 14.08.2020. u 22:36 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za tehničkom intervencijom uklanjanja stabla koje je u Jerovcu uslijed olujnog nevremena palo na prometnicu. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo sa 7 vatrogasaca. Uz pomoć motornih pila stablo je izrezano na manje komade i uklonjeno s prometnice.  
Dana, 14.08.2020. u 21:59 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za tehničkom intervencijom ispumpavanja vode u Ulici E. Kumičića u Ivancu . Na intervenciju je upućeno navalno vozilo sa 7 vatriogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno da potrebe za interveniranjem i ispumpavanjem vode nema. Obzirom da je kiša prestala padati, na navedenoj adresi voda se povukla iz podruma . Intervencija je završila u 22:36 sati.
Dana, 10.08.2020. u 12:24 sati u  dogovoru sa djelatnicima HZZJZ odrađena je tehnička intervencija sa autoljestvom. Zbog nemogućnosti da sigurno uklone gnijezdo stršljenova na visini, bila je potrebna pomoć sa autoljestvom. Intervencija je završila u 13:23 sati.
Dana 25.07.2020. u 12:27 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o porebi za ispumpavanjem vode iz podruma vikend kuće u Zelenom dolu u Ivancu. Nakon povratka s intervencije iz Ivanečkog NAseljha dio vatrogasaca (3) sa kombi vozilom uputilo se na intervenciju. Uz pomoć potopne električne pumpe iz podruma je ispumpano cca 2 m3 vode. Intervencije je završila u 12:44 sati.
Dana 25.07.2020. u 11:37 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o porebi za ispumpavanjem vode u Ivanečkom Naselju na farmi OPG Marković. Na intervenciju su upućena dva vozila sa 10 vatrogasaca. Na mjestu intervencije ustanovljeno je da se radi o povećoj količini vode koja nadolazi u prostor staja, te je uz pomoć lopata iskopan manji odvodni kanal za otjecanje vode. Intervencija je završila u 12:29 sati. 
Dana, 15.07.2020. od vlasnika obiteljske kuće u Punikvama, zaprimljena je dojava o vodi u podrumu koju je potrebno ispumpati. Izlazak je javljen u VOC te je na intervenciju upućeno tehničko vozilo sa 3 vatrogasca. Na mjestu događaja iz podruma dimenzija 4x4 metra uz pomoć motorne pumpe ispumpano je cca 4 m3 vode. Intervencija je završila u 18:45 sati.
Dana 12.07.2020. godine u 11:43 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi spašavanja mačke koja je zaglavila u oluku na  Dječjem vrtiću Ivančice Ivanec. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo s 5 vatrogasaca. Izvidom je ustanovljeno da mačka nije u oluku već u krovnoj konstrukciji (željeznoj cijevi) garaže. Po dolasku djelatnice vrtića koja je otvorila garažu, mačka je uhvaćena i predana veterinarki. Intervencija je završila u 12:25 sati.
Dana, 29.06.2020. u 15:59 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljen je dojava o potrebi za ispumpavanjem vode iz obiteljske kuće u Ulici M. Gupca  u Ivancu. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo s 4 vatrogasca. U podrumskim prostorijama dimenzija 5 x 3 metra nalazilo se cca 40 cm vode. Pomoću električne potopne i motorne pumpe ispumpano je cca 6 m3 vode.
Dana 23.06.2020. godine u 14:58 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na adresi Druškovec 35. U 15:01 sati na intervenciju je upućeno SŠV i AC s 4 vatrogasca, a nekoliko minuta kasnije  ZV s 2 vatrogasca. Putem do mjesta intervencije, od operativno dežurnog VOC tražimo pobližu lokaciju požara. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo požar suhe trave koji se širio prema drvenoj vrtnoj kući i gospodarskim objektima. Na intervenciji smo zatekli mušku osobu koja je uz pomoć lopate pokušavala ugasiti požar i stariju žensku osobu koja je izazvala požar nepažljivim spaljivanjem papirnatih vreća.  Požar na površini cca 50 x 20 metara ugašen je...