Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

Najnoviji sadržaj

Dana, 17.02.2020. u 12:31 sati zaprimljena je dojavu po požaru granja u Ulici Nikole Fallera u Ivancu. Na mjestu intervencije je ustanovljeno da za našim djelovanje m nije bilo potrebe.
Dana 14.02.2020. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za sanacijom požarišta koje se aktiviralo od prethodnog dana. U 09:03 sati na intervenciju je upućeno šumsko vozilo s 2 vatrogasca i auto cisterna s 3 vatrogasca. Naknadno su se priključila 2 vatrogasca sa zapovjednim vozilom. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je opožareno sijeno od jučerašnje intervencije zbog jakog vjetra na nekoliko mjesta ponovno počelo gorjeti te su uz pomoć jednog  mlaza i vitla za brzu navalu natopljena  kritični dijelovi oko uskladištenih bala sijena koje su bile spašene od požara. Za gašenje je utrošeno cca 3.000 litara vode. Intervencija je završila u 10:29 sati.
Dana 13.02.2020. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru bala sijena na otvorenom prostoru. U 17:29 sati na intervenciju je upućeno NV sa 6 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo rolo bale u plamenu, a prisutni su bili i vlasnici.  Pristupilo se gašenju bala te su istovremeno štićene rolo bale koje su bile uskladištene s obje strane požara. Uz pomoć traktora postepeno su se uklanjale bale te vršilo njihovo dogašavanje. Nešto kasnije na intervenciju dolazi AC i ZV s 5 vatrogasaca. S obzirom na to da se radilo o velikoj količini požarom zahvaćenih bala  zatražena je pomoć DVD-a Bedenec u ljudstvu. Na intervenciju je došlo 9 vatrogasaca s kombi...
Dana 12.02.2020. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji - stablu nagnutom nad kuću. Na intervenciju je upućeno ZV s 5  vatrogasaca i AIL s 2 vatrogasca. Na mjesto intervencije zatekli smo suho stablo koje je bilo nagnuto nad krovom pomoćnog objekta te je prijetila opasnost da će se srušiti na krov. Uz pomoć AIL stablo je uklonjeno. Na intervenciji su bili prisutni djelatnici PP Ivanec. Intervencija je završila u 16:36 sati.
Dana 10.02.2020. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji - sanacija kape dimnjaka u Ulici I.G.Kovačića. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 6 vatrogasca te je naknadno pozvana i AIL sa 2 vatrogasca. Betonska kapa dimnjaka bila je odlomljena te je prijetila opasnost da će pasti. Kapa je uz pomoć auto ljestve vraćena na svoje mjesto. Vlasnica je upozorena da mora pozvati ovlašteno poduzeće koje će sanirati dimnjak i betonsku kapu. Intervencija je završila u 16:33 sati.
Dana, 10.02.2020. tek što se ekipa sa navalnim vozilom vratila sa prethodne intervencije zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Vuglovcu. Na intervenciju je krenulo 7 vatrogasaca sa navalnim vozilom. Na mjestu intervencije u Vuglovcu došlo je do požara na dimnjaku obiteljske kuće. Obzirom da dimnjak nije više jako gorio počekali smo da do kraja kontrolirano izgori. Vlasniku je savjetovano da ne loži do dolaska dimnjčara.
Dana, 10.02.2020. još dok je trajala intervencija u Rudarskoj ulici zaprimljena je dojava o odlomljenom plinskom dimnjaku na obiteljskoj kući na Horvatskom. Ekipa od 4 vatrogasca sa NV uputila se prema mjestu intervencije. Na mjestu intervencije vlasnik nam je pokazao limenidimnjak koji je bio savinut ali nije pukao te nije prijetila opasnost da adne na pod. Obzirom da je vjetar bio prejak dimnjak nismo ni dirali već smo se vratili u DVD.
Dana, 10.02.2020. čim je završena intervencija u Varaždinskoj ulici navalno vozilo sa 5 vatrogasaca upućeno je u Rudarsku ulicu gdje je uslijed olujnog vjetra bor od cca 20tak metara pukao na pola, a vrh je pao na krov montažnog limenog skladišta. Gornji dio bora je uz pomoć motorne pile izrezan i uklonjen sa krova.
Dana, 10.02.2020. nakon intervencije u Varaždinskoj 5 vatrogasaca sa tehničkim vozilom  upućeno je na tehničku intervenciju prekrivanja krova na Horvatsko gdje je uslijed jakog vjetra dio krova na obiteljskoj kući raskriven. Krov je pokriven novim crijepovima.
Dana, 10.02.2020. istovremeno sa intervencijom u Kaniži upućeni smo na tehničku intervenciju gdje je olujni vjetar srušio kompletni krov sa trgovine autodijelova u Varaždinskoj ulici. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 6 vatrogasaca. Olujni vjetar srušio je krov prekriven limenim pločama površine cca 60m2.Dio krova pao je ispred trgovine, a dio na susjedno dvorište. Usred intervencije priključilo se još 5 vatrogasaca sa navalnim vozilom i 1 vatrogasaca sa zapovjednim vozilom.Cijela ploha krova razrezana je na dva dijela i pažljivo spušten na tlo, a dio je preklopljen na susjednom dvorištu. Nakon što više nije bilo opasnosti upućeni smo na slijedeće dvije intervencije.