Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

2. dan otvorenih vrata DVD-a Ivanec

Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanec i ove godine otvara vrata za Vas.

U suradnji s Uredom za udruge Vlade RH u subotu, 18.05.2019. održat će se 2. dan otvorenih vrata DVD-a Ivanec.

Želja nam je na jasan i zanimljiv način, kroz niz interaktivnih i edukativnih radionica, dati uvid u posao i aktivnosti vatrogasca. 

Najmlađi će imati priliku isprobati svoje vještine u vatrogasnim igrama, a za sve sudionike predviđene su prigodne nagrade.

Krajnji cilj je privlačenje mladih u rad vatrogasnog društva te razvijanje svijesti i odgovornosti najmlađih dobnih skupina u segmentu prevencije požara i postupanju u slučaju istog. Kvalitetnim informiranjem i educiranjem građana, kao što su simulacije pojedinih nesreća, ujedno se smanjuje potencijalni rizik što u konačnici rezultira i smanjenjem broja intervencija na godišnjoj razini. Isto tako, ukoliko do ugroze dođe, građani će biti informirani kako i na koji način u pojedinoj situaciji trebaju postupiti, što doprinosi povećanju sigurnosti pojedinca, obitelji, ali i cijele zajednice.

Radujemo se Vašem dolasku!

 

https://www.udruge.hr/#!karta/dogadanja