Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

Intervencije u 2020.-oj godini

Tehnička intervencija: 21
Požar: 22

13_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana 10.02.2020. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji - sanacija kape dimnjaka u Ulici I.G.Kovačića. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 6 vatrogasca te je naknadno pozvana i AIL sa 2 vatrogasca. Betonska kapa dimnjaka bila je odlomljena te je prijetila opasnost da će pasti. Kapa je uz pomoć auto ljestve vraćena na svoje mjesto. Vlasnica je upozorena da mora pozvati ovlašteno poduzeće koje će sanirati dimnjak i betonsku kapu. Intervencija je završila u 16:33 sati.

12_Požar dimnjaka_Vuglovec

Dana, 10.02.2020. tek što se ekipa sa navalnim vozilom vratila sa prethodne intervencije zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Vuglovcu. Na intervenciju je krenulo 7 vatrogasaca sa navalnim vozilom. Na mjestu intervencije u Vuglovcu došlo je do požara na dimnjaku obiteljske kuće. Obzirom da dimnjak nije više jako gorio počekali smo da do kraja kontrolirano izgori. Vlasniku je savjetovano da ne loži do dolaska dimnjčara.

11_Tehnička intervencija

Dana, 10.02.2020. još dok je trajala intervencija u Rudarskoj ulici zaprimljena je dojava o odlomljenom plinskom dimnjaku na obiteljskoj kući na Horvatskom. Ekipa od 4 vatrogasca sa NV uputila se prema mjestu intervencije. Na mjestu intervencije vlasnik nam je pokazao limenidimnjak koji je bio savinut ali nije pukao te nije prijetila opasnost da adne na pod. Obzirom da je vjetar bio prejak dimnjak nismo ni dirali već smo se vratili u DVD.

10_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana, 10.02.2020. čim je završena intervencija u Varaždinskoj ulici navalno vozilo sa 5 vatrogasaca upućeno je u Rudarsku ulicu gdje je uslijed olujnog vjetra bor od cca 20tak metara pukao na pola, a vrh je pao na krov montažnog limenog skladišta. Gornji dio bora je uz pomoć motorne pile izrezan i uklonjen sa krova.

09_Tehnička intervencija _Horvatsko

Dana, 10.02.2020. nakon intervencije u Varaždinskoj 5 vatrogasaca sa tehničkim vozilom  upućeno je na tehničku intervenciju prekrivanja krova na Horvatsko gdje je uslijed jakog vjetra dio krova na obiteljskoj kući raskriven. Krov je pokriven novim crijepovima.

08_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana, 10.02.2020. istovremeno sa intervencijom u Kaniži upućeni smo na tehničku intervenciju gdje je olujni vjetar srušio kompletni krov sa trgovine autodijelova u Varaždinskoj ulici. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 6 vatrogasaca. Olujni vjetar srušio je krov prekriven limenim pločama površine cca 60m2.Dio krova pao je ispred trgovine, a dio na susjedno dvorište. Usred intervencije priključilo se još 5 vatrogasaca sa navalnim vozilom i 1 vatrogasaca sa zapovjednim vozilom.Cijela ploha krova razrezana je na dva dijela i pažljivo spušten na tlo, a dio je preklopljen na susjednom dvorištu. Nakon što više nije bilo opasnosti upućeni smo na slijedeće dvije intervencije.

07_Tehnička intervencija_Kaniža

Dana, 10.02.2020. iz VOC-a JVP grada Varaždina zaprimljena je dojava o raskrivenom krovu  u Kaniži. Na intervenciju je izašlo navalno vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije na obiteljskoj kući uslijed olujnog vjetra popadalo je desetak crijepova. Crijepovi su vraćeni na mjesto. Nakon odrađenog posla upućeni smo na ispomoć na intervenciju u Varaždinskoj Ulici gdje je vjetar srušio kompletno krovište, a dio vatrogasaca iz DVD-a Ivanec je već bio tamo.

06_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana, 10.02. 2020. u 08:15 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja dijela odlomljenog krovnog pokrova u Ulici S. Vukovića 6 u Ivancu. Na intervenciju je izašlo tehničko i zapovjedno vozilo sa 9 vatrogasaca. Uz pomoć ljestve rastegače uklonjeno je nekoliko m2 šindre i oluk koji je visio sa krova. Intervencija je završila u 08:35 sati

05_tehnička intervencija _Ivanec

Dana, 10.02. 2020. u 07:50 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja dijela krovišta pomoćnog objekta u Ulici S. Vukovića 4 u Ivancu.Na intervenciju je izašlo tehničko i zapovjedno vozilo sa ukupno 9 vatrogasaca.  Kompletni krov sa garaže je uslijed jakog vjetra pao ispred kuće pa vlasnica nije mogla van. Krov sa limenim pokrovom površine cca 12 m2 odvučen je od vrata, a vlasnici je oslobođen  prolaz do kotlovnice. Intervencija je završila u 08:14 sati.

04_Požar osobnog vozila Ivanec

Dana, 27.01.2020. u 06:46 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila kod semafora u Ivancu. Na intervenciju je upućeno NV i AC sa 5 vatrogasca.  Na mjestu intervencije zatečeno je osobno vozilo  iz kojeg se dimilo. Navedeno  vozilo sudjelovalo je u prometnoj nezgodi prilikom čega je došlo do kratkog spoja na instalacijama. Uz pomoć hidrauličkog alata otvoren je poklopac motora te je otpojen akumulator. Požar na električnim instalacijama koje su se uslijed kratkog spoja počele dimiti je ugašen. U DVD-u u pripravnosti su bila još 4 člana DVD-a. Intervencija je završila u 07:18 sati.

Stranice