Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 130 godina

Intervencije u 2018.-oj godini

15_skidanje leda s krova

Dana, 06.03.2018. u 10:02 sati iz VOC Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za skidanjem leda sa zgrade centra za socijalnu skrb u Ivancu, koji prijeti korisnicima ustanove. Na intervenciju je izašlo ZV i AIL s 8 vatrogasaca. Uz pomoć AIL led je uklonjen s krova. Intervencija je završila u 11:35 sati.

14_Uklanjanje snijega - sanacija krova

Dana, 05.03.2018. u 16:05 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za skidanjem snijega s krova na adresi Vladimira Nazora 47. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je snijeg s krova nakrivio plinski dimnjak. Snijeg koji je prijetio dimnjaku od potpunog urušavanja je uklonjen. Vlasnik je upozoren da do dolaska majstora ne smije koristit oštećeni dimnjak. Na intervenciji je sudjelovala AIL i NV. Intervencija je završila u 17:15 sati.

13_Uklanjanje leda s krova

Dana, 05.03.2018. U 09:37 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja ledenih  s krova gradske vijećnice. Na intervenciju je upućena autoljestva i zapovjedno vozilo s 5 vatrogasaca. Uz pomoć autoljestve iz košare su uklonjene velike ledene sige koje su visjele iznad prolaza korisnika vijećnice. Intervencija je završila u 10:03 sati.

12_Skidanje snijega i leda s krova

Dana 05.03.2018. godine u 07:37 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimili smo dojavu o propuštanju krova  na ulazu u dvora Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu.   Na intervenciju je upućeno navalno vozilo i zapovjedno vozilo s  5 vatrogasca. S krova je uklonjen snijeg te je odleđen odvodni oluk. Intervencija je završila u  08:50 sati.    

11_Uklanjanje snijega i leda s krova

Dana 04.03.2018. godine u 10:25 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimili smo dojavu o propuštanju krova na stambenoj zgradi P+1 na adresi Mirka Maleza 12. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo i 8 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da voda koja se slijeva s krova ulazi u stambeni objekt. Uz pomoć ljestve rastegače s krova je uklonjen dio snijega i leda, a odvodni oluk je otopljen da voda može otjecati s krova. Iako se količina vode koja je prodirala u stambene prostorije smanjila ista nije u potpunosti zaustavljena, a što je vjerojatno rezultat oštećenog krova.  Intervencija je trajala sve do 11:55 sati.    

10_Uklanjanje snijega s krova_Ivanec

Krov na ugostiteljskom objektu Lipi u Ivancu nije mogao izdržati novu količinu snijega koja je pala ovu noć. Dodatno lagano zatopljenje  uzrokovalo je otapanje snijega i stvaranje leda u olucima uslijed čega je došlo do propuštanja vode u objekat, te je  u 09:13 sati zaprimljena je dojava iz VOC-a JVP Varaždin o potrebi za tehničkom intervencijom. Na intervenciju je upućeno Navalno vozilo i autoljestva sa 7 vatrogasaca. S krova je uklonjena velika količina snijega i vode koja se nakupila na krovu. Snijeg koji je bio iznimno vlažan i težak je  potpuno uklonjen s dijela krova. Oluci koji su bili zaleđeni, djelomično su otopljeni. Spriječeno je daljnje prodiranje vode...

09_Uklanjanje leda s krova zgrade _Ivanec

Dana, 01.03.2018. U 13:32 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja ledenih siga sa krova zgrade na Trgu hrvatskih Ivanovaca 3 u Ivancu. Na intervenciju je upućena Autoljestva i zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Uz pomoć autoljestve iz košare su uklonjene velike ledene sige koje su visjele točno iznad ulaza u poslovni prostor i prijetile prolaznicima. Intervencija je završila u 14:22 sati.

08_Uklanjanje leda s krova sportske dvorane_Ivanec

Velika količina snježnih oborina i niske temperature, ovih dana  uzrokovale su stvaranje leda i ledenih siga na krovovima objekata u Ivancu. Iz tog razloga je dana, 28.02.2018. u 17:10 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena dojava o velikim ledenim sigama koje vise sa krova sportske dvorane Srednje škole u Ivancu. Na intervenciju je upućena autoljestva i zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Iz košare autoljestve, uz pomoć čaklje, uklonjene su ledene sige na duljini 50tak metara krova. Neke sige su bile dugačke i do 3 metra pa je postojala potencijalna opasnost da padnu na učenike u prolazu. Intervencija je uspješno završena u 18:20 sati.

07_Uklanjanje leda s krova_Ivanec

Dana, 28.02.2018. g. u 09:53 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o velikoj količini snijega i leda na krovu stambene zgrade  P+3 u Ulici R. Rajtera 2 u Ivancu. Zbog leda u olucima voda je ulazila u stan u potkrovlju. Na intervenciju su izašla tri vozila sa 10 vatrogasaca.  Uz pomoć autoljestve je uklonjena veće količina leda  i otopljen je dio vertikalnih oluka. Intervencija je završila u 11:4 0 sati.

06_Požar dimnjaka_ Ivanec

Dana, 25.02.2018. g. u 07:36 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Ulici V. Nazora  u Ivancu. Na intervenciju je izašlo NV sa 4 vatrogasca. Dimnjak je gorio u stambenij zgradi P+3. Na dimovodnu cijev koja je gorjela, bilo je priključeno samo jedno ložište i to u prizemlju.  Dimnjak  je gorio dosta intenzivno. Dimnjak je gorio pri samom vrhu pa je pokušaj gašenje uz pomoć praha bilo neuspješan. Utrošeno je 15 kg praha. Probijanje dimnjaka uz pomoć sajle također nije bilo uspješno te  je nakon toga  kontaktiran koncesionar dimnjačarske službe DIMAX j.d.o.o. iz Varaždina. Dežurni dimnjačar ...

Stranice