Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

Intervencije u 2017.-oj godini

79_Ispumpavanje vode Jarbeščica

Dana, 19.09.2017. u 07:19 sati po dojavi iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz podruma klijeti na Jarbeščici bb u Ivancu. Na intervenciju je upućeno ZV sa 3 vatrogasca. Voda je ispumpana uz pomoć potopne el. pumpe, a ispumpano je oko 2m3 vode.

78_Tehnička intervencija ispumpavanje vode_Stažnjevec

Dana 19.09.2017. u 07:06 sati po dojavi iz VOC-a JVP Varaždin  izašli smo na tehničku intervenciju obrane od poplave i nadiranja vode koja je iz potoka ulazila u obiteljsku kuću. Uz pomoć dvije motorne pumpe ispumpana je voda iz dvorišta, a uz pomoć stroja od PZC-a Varaždin pročišćeno je korito potoka pa je voda pala i više nije ulazila u dvorište.  Intervencija je završila u 08:16 sati.

75_Izvid_Mihanovićeva 24

Dana 26.08.2017. godine u 20:37 sati na dojavu iz VOC JVP Varaždin izašli smo na intervenciju, požar otvorenog prostora na lokaciji Mihanovićeva 24, Ivanec. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo vlasnika koji je u popodnevnim satima  spaljivao daske i slični materijal. Mjesto spaljivanja je osigurao. Požar je dojavila susjeda. Našim dolaskom nije uočen plamen već manja količina žara. Potrebe za našim interveniranjem nije bilo. Na intervenciji je sudjelovalo ZV, SŠV i 8 vatrogasaca. Prisutni su bili i djelatnici PP Ivanec. Intervencija završila u 21:00 sati.

74_Tehnička intervencija, sanacija kolnika

Dana 23.08.2017. godine u 12:41 sati po dojavi iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju, pranje prometnice nakon prometne nesreće. Prometnica je sanirana pomoću apsorbensa te je isprana vodom. Na intervenciji je sudjelovalo TV i 4 vatrogasca. Prisutni su bili djelatnici PP Ivanec. Završetak intervencije u 13:07 sati.

73_Stablo na cesti_Tužno

Dana 11.08. 2017. u 07:50 sati zaprimljena je dojava o još jednom srušenom stablu na prometnicu u Ulici Gorenec u Tužnom prema OPG Franić. Nakon što je odrađena 72. intervencija u Cerju Tužnom oprema i vatrogasci (AIL,ZV i 6 vatrogasaca) upućeni su na mjesto događaja. Stablo je uz pomoć motornih pila izrezano na manje komade i uklonjeno s prometnice. Intervencija je završila u 08:55 sati

72_Srušeno stablo_Cerje Tužno

Dana 11.08. 2017. u 07:21 sati iz VOC-a je zaprimljena dojava o srušenom stablu na kuću u Cerju Tužnom. Na intervenciju je izašlo zapovjedno vozilo i autoljestva sa 6 vatrogasaca. Stablo je izrezano na manje komade i uklonjeno. Intervencija je završila u 08:30 sati.

71_Uklanjanje stabla s ceste_Cerje Tužno

Dana, 11.08.2017. iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o srušenom stablu na cestu koja vodi prema željezničkoj postaji u Cerju Tužnom. Na intervenciju je izašlo zapovjedno vozilo i autoljestva sa 5 vatrogasaca. Stablo starog kestena izrezano je i uklonjeno s cete. Intervencije završila u 06:05 sati.

70_ispumpavanje vode _Ivanec

Dana 10.08.2017. u 20:19  sati nakon povratka s požara, od građana je zaprimljena  dojava o vodi u podrumu nakon olujnog nevremena u ulici I.G.Kovačića  u Ivancu. Na intervenciju je izašlo zapovjedno i tehničko vozilo sa 8 vatrogasaca. Na mjestu intervencije po kompletnom podrumskom prostoru bilo je 30 cm vode. Ispumpano je oko 1000 litara vode. Voda je ispumpana uz pomoć motorne pumpe. Povratak u DVD u 20:48 sati. 

69_požar kuhinje Ribić Breg

Dana, 10.08.2017. iz VOC JVP Vraaždin zaprimljena je dojava o požaru kuhinje u obiteljskoj kuću na Ribić Bregu. na intervenciju je izašlo NV i AC sa 8 vatrogasaca. Požar u kojem je izgorjela kuhinja vlasnici su do našeg dolaska sami ugasili. Uz pomoć ventilatora kuhinja je provjetrena i uklonjena mogućnost da se ponovi požar. Povratak s intervencije u 20:00 sati.

68_Požar šume_Ključice

Dana 05.08.2017. u 16:46 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Ključicama (Punikve). Na intervenciju je izašlo ZV, NV, SŠV sa 11 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečena je opožarena površina od cca 400 m2. Radilo se o požaru šume. Požar je ugašen sa dva vitla za brzu navalu za što je utrošeno cca 300 l vode. Nazočni djelatnici PP Ivanec. Intervencija završila u 17:40 sati. Nadamo se da će neodgovorni spaljivatelj granja biti otkriven. 

Stranice