Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 129 godina

Intervencije

21_Požar otvorenog prostora Ivanec

Dana, 15.03.2017. u 10:21 sati  iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora iznad INA-ine benzinske u Ivancu napredjelu zvanom Gmajna. Na intervenciju je izašlo šumsko  i NV vozilo sa 6 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečena je opožarenu površina od cca 2500 m2 trave i niskog raslinja. Požar je ugašen uz pomoć dva vitla za brzu navalu, za što j utrošeno 1000 l vode.  Intervencija je završila u 11:15 sati.

20_Požar otvorenog prostora Bedenec

Dana, 14.03.2017. u 11:47 sati iz VOC JVP Varaždinzaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Bedencu. Na intervenciju je izašlo šumsko i zapovjedno vozio sa 9 vatrogasaca. Opožarena površina od cca 1200 m2 ugašena je uz pomoć 200 tinjak litara vode. Na mjestu inetrvencije nazočni su bili i vatrogasci DVD-a Bedenec  sa auto cisternom i 4 vatrogasca. Nakon sanacije rubova požaar intervencija je završila u 12:40 sati.

19_Požar otvorenog prostora_Kaniža 5

Dana 11.03.2017.u 10:35 sati  iz JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Kaniži 5 - predio Kaniža Marof. Na intervenciju je izašlo SVŠ, ZV  i 4 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije  uočavamo se da gore obradive i neobradive površine cca 0,5 hA. Požar je ugašen pomoću naprtnjača, a utrošeno je 500 litara vode.  Intervencija je završila u 11:20 sati. 

18_Prometna nezgoda _Stažnjevec

Dana 10.03.2017. u 16:36 sati  iz JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći između teretnog i osobnog vozila na cesti prema Stažnjevcu. U 16:38 na intervenciju izlazi Tehničko vozilo sa 5 vatrogasaca, a kroz 2 minute izlazi  i ZV sa još 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečeno je osobno vozilo u odvodnom jarku, a djelatnici ZHM već su ga  imobilizirali. Uz pomoć hidrauličkih alata otvorena su vozačeva vrata, a unesrećeni je izbavljen iz vozila. Na vozilu je  otpojen akumulator, te je provjereno da li ne istjeće gorivo. Na intervenciji su bili nazočni djelatnici ZHM Vž županije i PP Ivanec. Završetak...

17_Požar otvorenog prostora Cerje Tužno

Dana 09.03.2017.u 18:39 sati  iz JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požarui otvorenog prostora u Cerju Tužnom. Na intervenciju je izašlo SVŠ, ZV, KV i 11 vatrogasaca. Na mjestu intervencije susrećemo se sa DVD-om Gačice koji su neposredno stigli sa NV i 9 vatrogasaca.  Opožarena površina od cca 0,5 ha ugasena je uz pomoć naprtnjača i vitla za brzu navalu, a utrošeno je ukupno 500  vode. Intervencija je završila u 19:15 sati. Nazočni djelatnici PP Ivanec

16_Požar kuće_Mihanovićeva 10a

Dana, 09.03.2017.godine, 12:45 sati  iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru kuće u Mihanovićevoj ulici u Ivancu. Na intervenciju izlazi NV i AC sa 7 vatrogasaca.  Na mjestu intervencije od vlasnika dobivamo informaciju da se radi o požaru kuhinje i zaboravljenog ulj na štednjaku. Do našeg dolaska vlasnik je već sam ugasio požar. Prostorija kuhinje izgorjela je djelomično u predjelu štednjaka ali je veći dio etaže zadimljen. Isključen je plin i el. energija ,a vlasnik koji je opečen je prevezen kolim HMP. Na mjestu intervencije bili su nazočni djelatnici Ivkom Plina i PP Ivanec. Intervencija je završila u 13:20 sati....

15_Požar stabla Ivanec

Dana, 06.02.2017. u 02:11 sati na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru stabla u Zavojnoj ulici br. 4 u Ivancu. Na intervenciju je upućeno NV sa 5 vatrogasaca, a kasnije se priključilo ZV sa još 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije ustanovljeno je da gori unutrašnjost stabla trešnje.  Zbog iskrenja el. vodova  koji su prolazili kroz krošnju gašenje nije bilo sigurno. Pozvana je dežurna ekipa HEP-a koji su isljučili struju. Stablo je ugašeno sa 50-tak litara vode. Na intervenciji su nazočni djelatnici PP Ivanec i Djelatnici ispostave HEP-a Ivanec. Povratak u DVD u 03:15 sati.

14_Sanacija krovišta Ivanec

Dana 24.02.2017. u 08:16 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi sanacije krovišta obiteljske kuće u ulici S. Vukovića 6 u Ivancu. Na intervenciju je izašlo tehničko vozilo sa 5 vatrogasaca. Dio je krovišta obiteljske kuće uslijed olujnog vjetra tijekom noći raskriven. Obzirom da su tijekom jutra prognozirane padaline, krovište je sanirano sa ljepenkom, te je na taj naćin zaštićeno i spriječeno daljnje oštećenje objekta. Intervencija je trajala sve do 10:55 sati.

13_Tehnička intervencija_sanacija krovišta Ivanec

 Dana 24.02. 2017. godineu 01:23 sati, nakon dojave iz VOC-a JVP Grada Varaždina izlazimo na tehničku intervenciju sanacije oštećenog krovišta uslijed jakog vjetra u ulicu S. Vukovića 28. Na intervenciju je izašlo zapovjedno i  tehničko  vozilo sa 10 vatrogasaca. Još dva vatrogasca ostala su u pripremi u DVD-u u slučaju da se ukaže potreba za izlaskom autoljestve. Na mjestu intervencije  kompletno krovište sa gospodarskog objekta zatečeno je  prevrnuto na obiteljsku kuću. Uz pomoć užadi krovište od cca 45 m2  spušteno je na tlo. Obzirom da  pokrov na obiteljskoj kući nije bio oštećen, nije ga trebalo sanirati. U...

12_Požar dimnjaka, Ivanec

Dana, 23.02.2017. godine u 18:17 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Gajevoj ulici u Ivancu. Na intervenciju je izašlo NV sa 5 vatrogasaca. Obzirom da je Gajeva ulica 300 metara od DVD-a, na mjesto intervencije stižemo 2 minute od dojave. Iz dimnjaka na stambenoj zgradi (3+1) bilo je vidljivo izlaženje iskri. Provjereni su svi stanovi na dimovodnom kanalu, a požar je ugašen sa aparatom S-9 kg. Vlasniku je zabranjeno loženje u štednjaku do dolaska dimnjačarske službe. Vlasnik stana je posjedovao potvrdu o čišćenju dimnjaka. Na mjestu intervencije nazočni su bili i djelatnici PP Ivanec. Intervencija je završila u 18:50 sati.  

Stranice