Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

Intervencije u 2017.-oj godini

17_Požar otvorenog prostora Cerje Tužno

Dana 09.03.2017.u 18:39 sati  iz JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požarui otvorenog prostora u Cerju Tužnom. Na intervenciju je izašlo SVŠ, ZV, KV i 11 vatrogasaca. Na mjestu intervencije susrećemo se sa DVD-om Gačice koji su neposredno stigli sa NV i 9 vatrogasaca.  Opožarena površina od cca 0,5 ha ugasena je uz pomoć naprtnjača i vitla za brzu navalu, a utrošeno je ukupno 500  vode. Intervencija je završila u 19:15 sati. Nazočni djelatnici PP Ivanec

16_Požar kuhinje_Ivanec

Dana, 09.03.2017.godine, 12:45 sati  iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru kuće u Mihanovićevoj ulici u Ivancu. Na intervenciju izlazi NV i AC sa 7 vatrogasaca.  Na mjestu intervencije od vlasnika dobivamo informaciju da se radi o požaru kuhinje i zaboravljenog ulj na štednjaku. Do našeg dolaska vlasnik je već sam ugasio požar. Prostorija kuhinje izgorjela je djelomično u predjelu štednjaka ali je veći dio etaže zadimljen. Isključen je plin i el. energija ,a vlasnik koji je opečen je prevezen kolim HMP. Na mjestu intervencije bili su nazočni djelatnici Ivkom Plina i PP Ivanec. Intervencija je završila u 13:20 sati....

15_Požar stabla Ivanec

Dana, 06.02.2017. u 02:11 sati na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru stabla u Zavojnoj ulici br. 4 u Ivancu. Na intervenciju je upućeno NV sa 5 vatrogasaca, a kasnije se priključilo ZV sa još 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije ustanovljeno je da gori unutrašnjost stabla trešnje.  Zbog iskrenja el. vodova  koji su prolazili kroz krošnju gašenje nije bilo sigurno. Pozvana je dežurna ekipa HEP-a koji su isljučili struju. Stablo je ugašeno sa 50-tak litara vode. Na intervenciji su nazočni djelatnici PP Ivanec i Djelatnici ispostave HEP-a Ivanec. Povratak u DVD u 03:15 sati.

14_Sanacija krovišta Ivanec

Dana 24.02.2017. u 08:16 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi sanacije krovišta obiteljske kuće u ulici S. Vukovića 6 u Ivancu. Na intervenciju je izašlo tehničko vozilo sa 5 vatrogasaca. Dio je krovišta obiteljske kuće uslijed olujnog vjetra tijekom noći raskriven. Obzirom da su tijekom jutra prognozirane padaline, krovište je sanirano sa ljepenkom, te je na taj naćin zaštićeno i spriječeno daljnje oštećenje objekta. Intervencija je trajala sve do 10:55 sati.

13_Tehnička intervencija_sanacija krovišta Ivanec

 Dana 24.02. 2017. godineu 01:23 sati, nakon dojave iz VOC-a JVP Grada Varaždina izlazimo na tehničku intervenciju sanacije oštećenog krovišta uslijed jakog vjetra u ulicu S. Vukovića 28. Na intervenciju je izašlo zapovjedno i  tehničko  vozilo sa 10 vatrogasaca. Još dva vatrogasca ostala su u pripremi u DVD-u u slučaju da se ukaže potreba za izlaskom autoljestve. Na mjestu intervencije  kompletno krovište sa gospodarskog objekta zatečeno je  prevrnuto na obiteljsku kuću. Uz pomoć užadi krovište od cca 45 m2  spušteno je na tlo. Obzirom da  pokrov na obiteljskoj kući nije bio oštećen, nije ga trebalo sanirati. U...

12_Požar dimnjaka, Ivanec

Dana, 23.02.2017. godine u 18:17 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Gajevoj ulici u Ivancu. Na intervenciju je izašlo NV sa 5 vatrogasaca. Obzirom da je Gajeva ulica 300 metara od DVD-a, na mjesto intervencije stižemo 2 minute od dojave. Iz dimnjaka na stambenoj zgradi (3+1) bilo je vidljivo izlaženje iskri. Provjereni su svi stanovi na dimovodnom kanalu, a požar je ugašen sa aparatom S-9 kg. Vlasniku je zabranjeno loženje u štednjaku do dolaska dimnjačarske službe. Vlasnik stana je posjedovao potvrdu o čišćenju dimnjaka. Na mjestu intervencije nazočni su bili i djelatnici PP Ivanec. Intervencija je završila u 18:50 sati.  

11_Požar otvorenog prostora Kuljevčica

Dana 22.02.2017. godine,u 17:00 sati, iz VOC-a JVP Varaždin putem sirene i SMS poruka zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod  Kuljevčice. Unutar dvije minute na intervenciju  je izašlo zapovjedno i šumsko vozilo sa 7 vatrogasaca. Na mjestu intervencije, kod željezničke postaje u Kuljevčici, požarom je bilo zahvaćeno cca 1,5 ha niskog raslinja na zapuštenom zemljištu.  Rubovi požarišta su gašeni uz pomoć metlanica i naprtnjača, a  sanacija požarišta izvršena je iz šumskog vozila. Za gašenje požara utrošeno je 2000 l vode. Na intervenciji su bili nazočni i djelatnici PP Ivanec. U DVD-u je u pripravnosti ostalo je još 5 članova....

10_Otvaranje stana

Dana 14.02.2017. u 06:20 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, otvaranje stana na adresi Stjepana Vukovića 37. Putem saznajemo da se radi o suicidu. Uz prisutnost djelatnika PP Ivanec otvaramo vrata stambene kuće. Na intervenciji je sudjelovalo TV s 3 vatrogasca. Intervencija je završila u 06:40 sati.    

09_Požar dimnjaka

Dana 08.02.2017. u 18:13 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka na adresi Horvatsko 6. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da se radi o vanjskom dimnjaku te da više nema užarene čađe. Od vlasnika je zatraženo da obavijeste dimnjačarsku službu radi čišćenja dimnjaka. Na intervenciji je sudjelovalo NV i 3 vatrogasca. Intervencija je završila u 18:40 sati.          

8_Požar krovišta _Donja Voća

Dana 05.02.2017. u 17:25 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru krovišta u Slivarskom 10. DVD Donja Voća tražili su pomoć AC i AIL. Dolaskom na mjesto intervencije članovi DVD-a Donja Voća su već lokalizirali požar, te nije bilo potrebe za našim djelovanjem. Vodom je dopunjeno  NV DVD-a Donja Voća, te smo se vratili u bazu. Na intervenciji su bili pripadnici DVD-a Donja Voća i PP Ivanec. Intervencija je završila u 18.50 sati.    

Stranice