Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 129 godina

Intervencije

55_Stablo na gospodarskom objektu Ivanec

Dana 26.06.2017. vatrogasci DVD-a Ivanec izvršili su tehničku intervenciju uklanjanja stabla jasena s gospodarskog objekta u Kukuljevićevoj ulici u Ivancu. Uslijed nevremena koje je zadesilo Ivanec 25. 06.2017. veliko stablo jasena se iz gradskog parka srušilo na gospodarski objekt u Kukuljevićevoj ulici u Ivancu. Obzirom da je cijela krošnja 30 metarskog stabla bila na krovištu koje je u potpunosti uništeno, uz pomoć autoljestve iz košare izrezana je grana po grana i stablo je uklonjeno i spušteno s objekta. Na intervenciji je sudjelovalo članova DVD-a Ivanec sa dva vozila i djelatnici Ivkom d.d. sa radnim strojem. 

54_Stablo na kući_Vrhi

26.06.2017. izvršena je intervencija uklanjanja stabla sa krova kuće u Mihanovićevoj ulici u Ivancu. Uslijed jučerašnjeg nevremena srušena su tri stabla u istom dvorištu od kojih je jedno palo na krov. Uz pomoć ljestve rastegače stablo je komad po komad spušteno na pod. Tijekom intervencije nije napravljena dodatna šteta. Na intervenciji su sudjelovala 4 člana DVD-a Ivanec sa dva vozila. povratak u DVD u 11:30 sati.

53_Grane vise sa stabla

26.06.2017. u 09:40 vatrogasci DVD-a Ivanec upućeni su na intervenciju uklanjanja grana sa stabla u centru Ivanca. Na intervenciju izlazi autoljestva sa tri vatrogasca. Na mjestu intervencije zatekli smo terasu punu ljudi te zbog sigurnosti po goste lokala intervenciju nije bilo moguće odraditi. Povratak u DVD je uslijedio u 10:00 sati. 

52_Stabla srušena u dječjem vrtiću Ivanec

26.06.2017. u 08:36 sati članovi DVD-a Ivanec upućeni su na sanaciju posljedica jučerašnjeg nevremana. Olujno nevrijeme srušilo je nekoliko stabala u krugu Dječjeg vrtića u Ivancu i u parku kod poligona. Stabla su raspiljena na manje komade i uklonjena s prometnica. Na intervenciji je sudjelovalo 7 vatrogasaca sa dva vozila.

51_Stablo na cesti u Knapiću

25.06.2017. još jedno stablo je uslijed nevremena bilo srušeno na prometnicu. Uklonjeno je od strane članova DVD-a Ivanec u 21:45 sati. 

50_Stablo na cesti_Ivanuševec

25.06.2017. u 21:25 sati još jedan izlazak na intervenciju. Ovaj puta stablo se srušilo u Ivanuševcu br 5 u Ivancu. Srušilo se na el. žice i srušilo stup el. struje.  Na intervenciji je bilo 5 vatrogasaca sa jednim vozilom. 

49_stablo na kući_Mihanovićeva

Intervencije su se baš zaredale. Još jedna, 25.06.2017., 21:33 sati. Srušeno stablo na obiteljsku kuću i više stabala oko samog objekta. Izvršeno je uklanjanje stabala koja su priječila prolaz do kuće, a potpuna sanacija dogovorena je sa vlasnikom slijedećeg dana. 

48_Stablo na cesti_Ivanec

Dana, 25.06.2017. u 20:54 zaprimljen je već peti poziv za intervencijom. Ovaj put radi se o veliko grani koja je pala na prometnicu na Trgu u Ivancu. Još tri grane visjele su sa stabla. Grana je uklonjena, a grane će biti riješene slijedećeg dana zbog sigurnosti interventne ekipe. Na intervenciji je sudjelovao jedan član sa zapovjednim vozilom. 

47_Raskriven krov Vuglovec

Dana 25.06.2017. s intervencije u Vuglovcu 4 prebačeni smo na adresu Vuglovec 51.  Vlasnici su također već počeli sa rješavanjem i sanacijom krovišta tako da nije bilo potrebe za našom intervencijom. Intervencija je završila u 22:37 sati. 

46_Raskriven krovov u Vuglovcu

Dana 25.06. 2017. u 20:43 na poziv iz VOC-a vatrogasci DVDa Ivanec sa AIL i 3 člana izlaze na još jednu intervenciju, no ovaj puta se radi o raskrivenom dijelu krova. Vlasnici su se već pobrinuli i započeli sanaciju, a obzirom da je zaprimljen poziv o još jednom, jače,  raskrivenom krovištu, upućeni smo na drugu adresu. 

Stranice