Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

10. Ispumpavanje vode

Dana 25.03. 2015. izašli smo na intervenciju ispumpavanja vode iz podruma obiteljske kuće u Punikvama 29. Izašli smo sa Tehničkim vozilom i 8 "novih" vatrogasaca. Iz podruma je ispumpano cca 8 m3 vode. 

Kategorija intervencije: