Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

79_Ispumpavanje vode Jarbeščica

Dana, 19.09.2017. u 07:19 sati po dojavi iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz podruma klijeti na Jarbeščici bb u Ivancu. Na intervenciju je upućeno ZV sa 3 vatrogasca. Voda je ispumpana uz pomoć potopne el. pumpe, a ispumpano je oko 2m3 vode.

Kategorija intervencije: