Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

74_Tehnička intervencija, sanacija kolnika

Dana 23.08.2017. godine u 12:41 sati po dojavi iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju, pranje prometnice nakon prometne nesreće. Prometnica je sanirana pomoću apsorbensa te je isprana vodom. Na intervenciji je sudjelovalo TV i 4 vatrogasca. Prisutni su bili djelatnici PP Ivanec. Završetak intervencije u 13:07 sati.

Kategorija intervencije: