Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

54_stablo na cesti_Žgano Vino

Dana, 21.10. 2020. u 23:49 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla koje je uslijed olujnog vjetra palo na prometnicu kod Žganog Vina na Ivanščici. Zbog stabla na prometnici, četiri osobe sa osobnim vozilom ostale su zarobljene kod Žganog Vina i nisu se mogle spustiti u podnožje planine. Na intervenciju je upućeno tehničko i kombi vozilo sa 6 vatrogasaca. Na mjestu intervencije, na kojem je intervencija odrađena i u popodnevnim satima, zatečena su još dva stabla koja su prepriječila prometnicu. Uz pomoć motornih pila stabla su razrezana i omogućen je prolaz na tom dijelu prometnice. O svemu je obaviješten VOC JVP Varaždin, te je sugerirano da policija zatvori prometovanje prema Ivanščici zbog olujnog vjetra i nestabilnih stabala uz rub ceste. Kontaktirano je PZC da s prometnice uklone dijelove stabala kako bi se promet mogao nesmetano odvijati. Intervencija je završila u 22.10.2020. u 00:37 sati.

Kategorija intervencije: