Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

44_Spašavanje prikliještene osobe u prometu

Dana, 01.07.2018. na dojavu iz VOC-a upućeni smo na tehničku intervenciju spašavanja prikliještene osobe ispod traktora u Bedencu. Na intervenciju je izašlo Navalno i tehničko vozilo sa 9 vatrogasaca. Uz pomoć hidrauličkih alata i vitla osoba je uspješno oslobođena te su ju preuzeli djelatnici ZHM.

Kategorija intervencije: