Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

44. Požar dimnjaka_Seljanec

Dana, 29.11.2015. godine u 19:00 sati, na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na intervenciju požar dimnjaka Selska ulica 23, Seljanec.  Dolaskom na mjesto intervencije dobivamo informaciju da vlasnik nije pozvao vatrogasce već susjed koji je vidio iskrenje iz dimnjaka. Dimnjak smo pregledali te utvrdili da ne postoji potreba za našom intervencijom. Sudjelovala su 4 vatrogasca s navalnim vozilom.

Kategorija intervencije: