Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

43_Ispumpavanje vode_Ivanečko naselje

Dana, 31.07.2019. nakon dojave iz VOC JVP Varaždin na intervenciju ispumpavanja vode u Ivanečko naselje upućeno je NV sa 3vatzrogasca. >Uz pomoć potopnih muljnih pumpi voda je ispumpana iz šahta na dvorištu. Ispumpano je cca 100 lč vode. Intervencija je završila u 23:55 sati.

Kategorija intervencije: