Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 131 godinu

33_ispumpavanje vode_Lj. Gaja

Dana 16.05.2019. godine u 12:22 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode iz podruma stambene zgrade na adresi Ulica Ljudevita Gaja 13. U 12:26 sati na intervenciju je izašlo tehničko vozilo s 4 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije od predstavnika stanara dobivamo informaciju da iz podruma ispumpavaju vodu već 3 dana, ali bez uspjeha. S obzirom na to da podrum nema prozora pumpanje vode bilo je moguće jedino pomoću električnih potopnih pumpa. Podrum je dimenzija cca 7 x 7 metara i u istome se nalazila voda u visini od cca 80 cm. Ispumpavanjem vode ustanovili smo da voda navire u podrum kroz vrata na dimovodnom objektu koji se više ne koristi. Uz vodu koja se nalazila u podrumu i vodu koja je navirala, pretpostavka je da se iz podruma ispumpalo cca 50 m3 vode. O nastalom problemu obaviješten je komunalni redar Grada Ivanca te Ivkom vode d.o.o. Nakon što je voda ispumpana, u okno koje se nalazi u podrumu postavljena je pumpa stanara koja će ispumpavati vodu koja dolazi u podrumske prostorije. Intervencija je završila u 15:04 sati.

Kategorija intervencije: