Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 131 godinu

32_požar _Odgojni dom Ivanec

Dana 15.05.2019. godine  u 23:14 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru u Odgojnom domu Pahinsko Ivanec. U 23:18 sati na intervenciju je izašlo navalno vozilo s 4 vatrogasca i autocisterna s 3 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije od dežurnog djelatnika dobivamo informaciju da je požar u prostorijama za dnevni boravak korisnika doma i da se ne širi na druge prostorije. Također dobivamo informaciju  da su evakuirani svi korisnici zgrade (ukupno njih 8) i preseljeni u susjednu zgradu. Prostorije su bile pune gustog dima (budući da je gorio namještaj, bijela tehnika i sl.)  te je pronalazak samog požara bio otežan. Pomoću nadtlačnog ventilatora izvršena je ventilacija prostorija, a gašenju se pristupilo s jednim C mlazom. Za gašenje požara utrošeno je cca 500 litara vode. Na intervenciji su bili prisutni djelatnici Policijske postaje Ivanec. Intervencija je završila u 16.05.2019. godine u 00:06 sati.

Kategorija intervencije: