Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

29. Ispumpavanje vode iz podruma

Nakon ispumpana tri podruma zaprimili smo dojavu da je u istom kvartu na adresi I.G.Kovačića 25 potrebno ispumpati podrum u kojeg je ušla voda, a razina se podigla na preko 1,5 metar. Pet m3 vode smo ispumpali uz pomoć motorne pumpe, a potpuna sanacija odrađena je sa el. potopnom.

Kategorija intervencije: