Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

25_Požar otvorenog prostora_Koškovec

Dana, 26.09.2016.  u 01:06 sati, nakon dojave iz VOC –a JVP Varaždin izašli smo na požar otvorenog prostora u Koškovec. Izašli smo sa zapovjednim vozilom, vozilom za šumske požare i 8 vatrogasaca. Obzirom da se radi o području Općine Maruševec, tamošnji DVD Maruševec je već od prije bio na intervenciji i lokalizirao požar ali ga je trebalo potpuno ugasiti. Zbog toga su tražili pomoć DVD-a Ivanec da sa  šumskim vozilom pomognemo u sanaciji požarišta. Opožareno je bilo 4 hA suhe trave. Za gašenje je utrošeno cca 1000 l vode. Intervencija je završila u 02:20 sati.

Kategorija intervencije: