Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

24. Ispumpavanje vode

Na dojavu iz VOC JVP Varaždin preko SMS poruka u 10:18 sati  , izašli smo na tehničku  intervenciju ispumpavanja vode u ulicu K. Tomislava 22.  Na intervenciju smo izašli sa kombi vozilom i 6 vatrogasaca. Na licu mjesta ustanovljeno je da se ne radi o 0,5 metara vode kako je bilo u dojavi, već o više od 1,5 metra vode u podrumu. Obzirom da smo u prvom izlasku uzeli samo el. pumpe, iz  DVDa je sa ZV  dopremljena i motorna sa protokom 1000 i/min. Ispumpano je cca  30 m3 vode. 

Kategorija intervencije: