Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

16_Sanacija požarišta bala sijena

Dana 14.02.2020. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za sanacijom požarišta koje se aktiviralo od prethodnog dana. U 09:03 sati na intervenciju je upućeno šumsko vozilo s 2 vatrogasca i auto cisterna s 3 vatrogasca. Naknadno su se priključila 2 vatrogasca sa zapovjednim vozilom. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je opožareno sijeno od jučerašnje intervencije zbog jakog vjetra na nekoliko mjesta ponovno počelo gorjeti te su uz pomoć jednog  mlaza i vitla za brzu navalu natopljena  kritični dijelovi oko uskladištenih bala sijena koje su bile spašene od požara. Za gašenje je utrošeno cca 3.000 litara vode. Intervencija je završila u 10:29 sati.

Kategorija intervencije: