Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

16. Požar krovišta Brodarevec

Dana, 22.04.2015. u 07,57 sati na dojavu iz VOC Varaždin izašli smo  na požar krovišta na objektu tvrtke "Terakota" u Brodarevec bb. Izašli smo sa NV, AC i 11 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije na požarištu već nalazimo DVD Maruševec, prikupljamo osnovne informacije i priključujemo se gašenju preko krova s vanjske strane. Radilo se o požaru koji se od metalnog dimnjaka peći za keramiku proširio preko izolacije po krovištu. Dio krova oko dimnjaka je raskriven, nagorjele grede maknute ili natopljene vodom, a izolacija od specijalne vune izvađena. Nakon sanacije krovišta vratili smo se u DVD. Tijekom intervencije priključili su nam se i vatrogasci iz JVP Varaždin. Intervencija je završena u 09:00 sati.

Kategorija intervencije: