Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

15_Požar stabla Ivanec

Dana, 06.02.2017. u 02:11 sati na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru stabla u Zavojnoj ulici br. 4 u Ivancu. Na intervenciju je upućeno NV sa 5 vatrogasaca, a kasnije se priključilo ZV sa još 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije ustanovljeno je da gori unutrašnjost stabla trešnje.  Zbog iskrenja el. vodova  koji su prolazili kroz krošnju gašenje nije bilo sigurno. Pozvana je dežurna ekipa HEP-a koji su isljučili struju. Stablo je ugašeno sa 50-tak litara vode. Na intervenciji su nazočni djelatnici PP Ivanec i Djelatnici ispostave HEP-a Ivanec. Povratak u DVD u 03:15 sati.

Kategorija intervencije: