Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

14_Sanacija krovišta Ivanec

Dana 24.02.2017. u 08:16 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi sanacije krovišta obiteljske kuće u ulici S. Vukovića 6 u Ivancu. Na intervenciju je izašlo tehničko vozilo sa 5 vatrogasaca. Dio je krovišta obiteljske kuće uslijed olujnog vjetra tijekom noći raskriven. Obzirom da su tijekom jutra prognozirane padaline, krovište je sanirano sa ljepenkom, te je na taj naćin zaštićeno i spriječeno daljnje oštećenje objekta. Intervencija je trajala sve do 10:55 sati.

Kategorija intervencije: