Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

13_Tehnička intervencija_sanacija krovišta Ivanec

 Dana 24.02. 2017. godineu 01:23 sati, nakon dojave iz VOC-a JVP Grada Varaždina izlazimo na tehničku intervenciju sanacije oštećenog krovišta uslijed jakog vjetra u ulicu S. Vukovića 28. Na intervenciju je izašlo zapovjedno i  tehničko  vozilo sa 10 vatrogasaca. Još dva vatrogasca ostala su u pripremi u DVD-u u slučaju da se ukaže potreba za izlaskom autoljestve. Na mjestu intervencije  kompletno krovište sa gospodarskog objekta zatečeno je  prevrnuto na obiteljsku kuću. Uz pomoć užadi krovište od cca 45 m2  spušteno je na tlo. Obzirom da  pokrov na obiteljskoj kući nije bio oštećen, nije ga trebalo sanirati. U gospodarskoj zgradi koja je ostala bez krovišta nalazili su se  strojevi za obradu drveta i obrađena i neobrađena drvena građa. Drvena građa je prenesena u susjednu garažu, a strojevi za obradu drveta su prekriveni najlonom.   Završetak intervencije u 03:00 sati. 

 
Kategorija intervencije: